Hlasování
13. schůze, 16. 3. 2007

Procedurální hlasování
83 (16. 3. 2007)

7. Senátní návrh zákona o Ústavu paměti národa a o změně některých zákonů /sněmovní tisk 15/ - druhé čtení
84 - 86 (16. 3. 2007)

Procedurální hlasování
87 (16. 3. 2007)

22. Vládní návrh, kterým se předkládá Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi vládou České republiky a Organizací spojených národů o zapůjčení vězeňského personálu Mezinárodnímu trestnímu tribunálu pro bývalou Jugoslávii, podepsaná v Haagu dne 23. března 2006 /sněmovní tisk 79/ - druhé čtení
88 (16. 3. 2007)


ISP (příhlásit)