Hlasování poslance
Ing. Petr Bratský
13. schůze, 20. 3. 2007

Procedurální hlasování
89 - 94 (20. 3. 2007)

16. Návrh poslanců Anny Čurdové a dalších na vydání zákona o náhradním výživném a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o náhradním výživném) /sněmovní tisk 132/ - prvé čtení
95 - 99 (20. 3. 2007)

18. Návrh poslanců Ladislavy Zelenkové, Vlasty Bohdalové, Marcely Mertinové, Milana Bičíka, Soni Markové a Ivany Levé na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 136/ - prvé čtení
100 - 101 (20. 3. 2007)

20. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 158/ - prvé čtení
102 (20. 3. 2007)

23. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi Českou republikou a Tádžickou republikou o zamezení dvojímu zdanění v oboru daní z příjmu a z majetku, která byla podepsána v Dušanbe dne 7. listopadu 2006 /sněmovní tisk 135/ - prvé čtení
103 (20. 3. 2007)

26. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy na straně jedné a Marockým královstvím na straně druhé o spolupráci na civilním globálním družicovém navigačním systému (GNSS) /sněmovní tisk 150/ - prvé čtení
104 (20. 3. 2007)

35. Návrh na volbu předsedy dozorčí rady Státního zemědělského intervenčního fondu
105 (20. 3. 2007)

36. Návrh na volbu členů dozorčí rady České konsolidační agentury
106 (20. 3. 2007)

37. Návrh na volbu členů dozorčí rady Státního fondu dopravní infrastruktury
107 (20. 3. 2007)

38. Návrh na volbu člena Rady Českého rozhlasu
108 (20. 3. 2007)

39. Návrh na volbu členů vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny k vyšetření okolností výběrového řízení a uzavření smlouvy na dodávku výkonového mýta pro nákladní vozidla nad 12 tun mezi Českou republikou a firmou Kapsch
109 (20. 3. 2007)

40. Návrh na volbu vedoucího stálé delegace Parlamentu do meziparlamentní organizace
110 (20. 3. 2007)


ISP (příhlásit)