Hlasování
54. schůze, 17. 3. 2006

Procedurální hlasování
363 - 364 (17. 3. 2006)

188. Odpovědi členů vlády na písemné interpelace
365 - 366 (17. 3. 2006)

Procedurální hlasování
367 (17. 3. 2006)

125. Vládní návrh zákona o některých druzích podpory kultury a o změně některých souvisejících zákonů /sněmovní tisk 1055/ - třetí čtení
368 - 373 (17. 3. 2006)

126. Návrh poslanců Ivy Šedivé, Jitky Gruntové, Josefa Víchy a Taťány Fischerové na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 1087/ - třetí čtení
374 - 384 (17. 3. 2006)

84. Návrh poslanců Jiřího Pospíšila a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 1202/ - prvé čtení
385 (17. 3. 2006)

85. Návrh poslanců Waltera Bartoše, Vlastimila Tlustého, Petra Nečase a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) /sněmovní tisk 1207/ - prvé čtení
386 (17. 3. 2006)

87. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 154/1994 Sb., o Bezpečnostní informační službě, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 1250/ - prvé čtení
387 (17. 3. 2006)

91. Návrh zastupitelstva hlavního města Prahy na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 1225/ - prvé čtení
388 - 389 (17. 3. 2006)

60. Senátní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 977/ - prvé čtení
390 - 391 (17. 3. 2006)

68. Návrh zastupitelstva Libereckého kraje na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 6/2002 Sb., o soudech a soudcích, ve znění pozdějších předpisů, a kterým se provádějí některá opatření v soudnictví /sněmovní tisk 1017/ - prvé čtení
392 (17. 3. 2006)

77. Senátní návrh ústavního zákona, kterým se mění ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších ústavních zákonů /sněmovní tisk 1130/ - prvé čtení
393 (17. 3. 2006)

144. Návrh Pravidel hospodaření poslaneckých klubů do konce volebního období
394 (17. 3. 2006)

145. Zprávy o činnosti stálých delegací Poslanecké sněmovny ve 4. volebním období
395 (17. 3. 2006)

146. Zpráva o situaci na kapitálovém trhu v roce 2004 /sněmovní tisk 1212/
396 (17. 3. 2006)

147. Informace o vojenských cvičeních jednotek a štábů Armády České republiky se zahraničními partnery na území České republiky i mimo ně za období červenec - prosinec 2005 /sněmovní tisk 1257/
397 (17. 3. 2006)

148. Zpráva o peticích přijatých Poslaneckou sněmovnou, jejich obsahu a způsobu vyřízení za období od 1. 7. 2005 do 31. 12. 2005 /sněmovní tisk 1260/
398 (17. 3. 2006)

152. Návrh na změnu zasedacího pořádku v jednacím sále Poslanecké sněmovny
399 (17. 3. 2006)

154. Zpráva o stavu vysílání a činnosti Rady pro rozhlasové a televizní vysílání za rok 2004 /sněmovní tisk 903/
400 (17. 3. 2006)

155. Zpráva o činnosti Fondu dětí a mládeže /sněmovní tisk 929/
401 (17. 3. 2006)

156. Výroční zpráva Rady Českého rozhlasu o činnosti Českého rozhlasu za rok 2004 /sněmovní tisk 938/
402 (17. 3. 2006)

157. Výroční zpráva o činnosti České televize v roce 2004 /sněmovní tisk 943/
403 - 406 (17. 3. 2006)

158. Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky /sněmovní tisk 958/
407 (17. 3. 2006)

162. Zpráva o činnosti a hospodaření Energetického regulačního úřadu za rok 2004 /sněmovní tisk 994/
408 (17. 3. 2006)

164. Zpráva o vývoji malého a středního podnikání a jeho podpoře v roce 2004 /sněmovní tisk 1037/
409 (17. 3. 2006)

165. Program podpory malých a středních podnikatelů, kteří se aktivně účastní 6. rámcového programu Evropské unie pro výzkum a technologický vývoj v letech 2005 až 2007 /sněmovní tisk 1038/
410 (17. 3. 2006)

166. Výroční zpráva a Roční účetní závěrka Fondu národního majetku České republiky za rok 2004 /sněmovní tisk 1039/
411 - 412 (17. 3. 2006)

168. Zpráva o situaci v oblasti migrace na území České republiky za rok 2004 /sněmovní tisk 1064/
413 (17. 3. 2006)

174. Zpráva o situaci v oblasti veřejného pořádku a vnitřní bezpečnosti na území České republiky za rok 2004 (ve srovnání s rokem 2003) /sněmovní tisk 1100/
414 (17. 3. 2006)


ISP (příhlásit)