Hlasování
14. schůze, 17. 4. 2003

70. Vládní návrh zákona o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta a o změně některých souvisejících zákonů /sněmovní tisk 53/ - třetí čtení
229 - 264 (17. 4. 2003)

86. Návrh zdravotně pojistného plánu Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky na rok 2003 a Vyjádření vlády ke zdravotně pojistnému plánu Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky na rok 2003 a Hodnocení jednotlivých zdravotně pojistných plánů zaměstnaneckých zdravotních pojišťoven na rok 2003 /sněmovní tisk 184/
265 (17. 4. 2003)

Procedurální hlasování
266 - 267 (17. 4. 2003)

87. Teze střednědobé koncepce resortní politiky Ministerstva zdravotnictví ČR v letech 2003 - 2006 /sněmovní tisk 238/
268 - 269 (17. 4. 2003)

102. Odpovědi členů vlády na písemné interpelace
270 (17. 4. 2003)

43. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 61/1996 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a o změně a doplnění souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 260/ - prvé čtení
271 - 276 (17. 4. 2003)


ISP (příhlásit)