Hlasování
14. schůze, 18. 4. 2003

Procedurální hlasování
277 - 278 (18. 4. 2003)

99. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 290/2002 Sb., o přechodu některých dalších věcí, práv a závazků České republiky na kraje a obce, občanská sdružení působící v oblasti tělovýchovy a sportu a o souvisejících změnách a o změně zákona č. 157/2000 Sb., o přechodu některých věcí, práv a závazků z majetku České republiky, ve znění zákona č. 10/2001 Sb., a zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 206/2002 Sb., kterým se mění zákon č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 19/6/ - vrácený Senátem
279 (18. 4. 2003)

100. Návrh zákona o podmínkách provozování zoologických zahrad a o změně některých zákonů (zákon o zoologických zahradách) /sněmovní tisk 62/4/ - vrácený Senátem
280 - 281 (18. 4. 2003)

101. Návrh zákona o uvádění do oběhu reprodukčního materiálu lesních dřevin lesnicky významných druhů a umělých kříženců, určeného k obnově lesa a k zalesňování, a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin) /sněmovní tisk 129/3/ - vrácený Senátem
282 (18. 4. 2003)

88. Návrh vlády České republiky na bezúplatné převody nemovitostí ve správě Fondu dětí a mládeže v likvidaci ve smyslu zákona č. 364/2000 Sb., o zrušení Fondu dětí a mládeže a o změnách některých zákonů, v platném znění, na nové nabyvatele (II. kolo) /sněmovní tisk 222/
283 - 312 (18. 4. 2003)

89. Zpráva o průběhu likvidace Fondu dětí a mládeže v likvidaci vypracovaná k 31. prosinci 2002 /sněmovní tisk 226/
313 - 317 (18. 4. 2003)

65. Návrh poslanců Michaely Šojdrové, Evy Novákové a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 29/1984 Sb., o soustavě základních škol, středních škol a vyšších odborných škol (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 139/ - třetí čtení
318 - 327 (18. 4. 2003)

74. Návrh na změny ve složení orgánů Poslanecké sněmovny
328 - 335 (18. 4. 2003)

Procedurální hlasování
336 (18. 4. 2003)

75. Návrh na ustavení dočasné komise Poslanecké sněmovny pro otázky Ústavy České republiky
337 (18. 4. 2003)

81. Návrh na volbu člena dozorčí rady České konsolidační agentury
338 (18. 4. 2003)

82. Návrh na volbu členů a náhradníků dozorčí rady Ústřední pojišťovny Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky
339 - 344 (18. 4. 2003)

79. Návrh na volbu členů Rady Státního fondu kultury České republiky
345 (18. 4. 2003)

80. Návrh na volbu členů Rady Státního fondu České republiky pro podporu a rozvoj české kinematografie
346 (18. 4. 2003)

81. Návrh na volbu člena dozorčí rady České konsolidační agentury
347 (18. 4. 2003)

83. Návrh na volbu pozorovatelů do Evropského parlamentu
348 - 372 (18. 4. 2003)


ISP (příhlásit)