Hlasování poslance
Ing. Břetislav Petr
36. schůze, 21. 10. 2004

Procedurální hlasování
397 (21. 10. 2004)

74. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 641/ - třetí čtení
398 - 460 (21. 10. 2004)

Procedurální hlasování
461 (21. 10. 2004)


ISP (příhlásit)