Hlasování poslance
Ing. Zdeněk Škromach
2. schůze

Procedurální hlasování
1 - 4, 18 - 20 (16. 7. 2002), 70 - 72 (18. 7. 2002)

2. Návrh na ustavení výborů Poslanecké sněmovny
5 - 17 (16. 7. 2002)

3. Návrh na potvrzení platnosti usnesení, kterými Poslanecká sněmovna upravila své vnitřní poměry a podrobnější pravidla jednání v letech 1996 až 2002 (2. a 3. volební období)
21 - 22 (16. 7. 2002)

4. Návrh na zřízení stálých komisí Poslanecké sněmovny, stanovení počtu členů a způsobu jejich ustavení nebo volby
23 - 28 (16. 7. 2002)

5. Návrh na zřízení stálé komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu činnosti Bezpečnostní informační služby a způsobu jejího ustavení nebo volby
29 (16. 7. 2002)

6. Návrh na zřízení stálé komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu použití operativní techniky Policie České republiky a způsobu jejího ustavení nebo volby
30 (16. 7. 2002)

7. Návrh na zřízení stálé komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu činnosti Vojenského obranného zpravodajství a způsobu jejího ustavení nebo volby
31 (16. 7. 2002)

8. Návrh na stanovení počtu poslanců ve stálých delegacích Parlamentu do meziparlamentních organizací
32 (16. 7. 2002)

11. Návrh na potvrzení předsedů výborů Poslanecké sněmovny
34 - 45 (18. 7. 2002)

12. Návrh na ustavení nebo volbu členů stálých komisí Poslanecké sněmovny
46 - 49 (18. 7. 2002)

13. Návrh na volbu členů nebo ustavení stálé komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu činnosti Bezpečnostní informační služby
50 - 57 (18. 7. 2002)

14. Návrh na volbu členů nebo ustavení stálé komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu použití operativní techniky Policie České republiky
58 - 62 (18. 7. 2002)

15. Návrh na volbu členů nebo ustavení stálé komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu činnosti Vojenského obranného zpravodajství
63 - 69 (18. 7. 2002)

17. Návrh zasedacího pořádku poslanců v jednacím sále Poslanecké sněmovny
73 (18. 7. 2002)

23. Návrh na volbu člena ústavně právního výboru
33 (18. 7. 2002)


ISP (příhlásit)