Hlasování
43. schůze, 14. 12. 2001

Procedurální hlasování
369 - 371 (14. 12. 2001)

38. Vládní návrh zákona o Finanční prokuratuře /sněmovní tisk 1100/ - prvé čtení
372 (14. 12. 2001)

39. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 99/ 1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 1101/ - prvé čtení
373 (14. 12. 2001)

40. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů /sněmovní tisk 1146/ - prvé čtení
374 (14. 12. 2001)

141. Žádost ministra financí o zpřístupnění spisů vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny pro objasnění rozhodování státu v IPB od doby jejího vzniku do uvalení nucené správy a jejího prodeje ČSOB vzniklých její činností
375 (14. 12. 2001)

118. Návrh změny rozpočtu Pozemkového fondu České republiky pro rok 2001 /sněmovní tisk 997/
376 (14. 12. 2001)

119. Zabezpečení finančních prostředků v rámci Programu protipovodňové prevence (329 060) na léta 2002-2005 a způsob využití finančních prostředků k nápravě povodňových škod z účtu státních finančních aktiv /sněmovní tisk 1124/
377 (14. 12. 2001)

121. Návrh rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2002 /sněmovní tisk 1064/
378 - 382 (14. 12. 2001)

122. Návrh rozpočtu Státního fondu rozvoje bydlení na rok 2002 /sněmovní tisk 1074/
383 - 385 (14. 12. 2001)

137. Návrh rozpočtu Úřadu pro dohled nad družstevními záložnami na rok 2002 /sněmovní tisk 1037/
386 - 387 (14. 12. 2001)

123. Výroční zpráva a účetní závěrka Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky za rok 2000 /sněmovní tisk 1089/
388 (14. 12. 2001)

124. Zpráva o problematice extremismu na území České republiky v roce 2000 /sněmovní tisk 1114/
389 (14. 12. 2001)


ISP (příhlásit)