Hlasování
43. schůze, 12. 12. 2001

85. Návrh poslance Františka Pejřila na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 1122/ - prvé čtení
295 (12. 12. 2001)

86. Návrh poslanců Petry Buzkové, Vlastimila Tlustého, Václava Krásy a Zdeňka Škromacha na vydání zákona o poskytnutí záruk České republiky za úvěry na rekonstrukci dětské části Fakultní nemocnice v Motole /sněmovní tisk 1125/ - prvé čtení
296 - 298 (12. 12. 2001)

88. Návrh zastupitelstva hlavního města Prahy na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů /sněmovní tisk 1116/ - prvé čtení
299 - 302 (12. 12. 2001)

Procedurální hlasování
303 (12. 12. 2001)

89. Návrh zastupitelstva hlavního města Prahy na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 1123/ - prvé čtení
304 (12. 12. 2001)

90. Vládní návrh zákona o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání a o změně některých zákonů (školský zákon) /sněmovní tisk 1150/ - prvé čtení
305 - 308 (12. 12. 2001)

Procedurální hlasování
309 (12. 12. 2001)

131. Vládní návrh rozdělení zbývajících prostředků vyčleněných pro Nadační investiční fond ve druhé etapě /sněmovní tisk 1126/
310 - 312 (12. 12. 2001)

30. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 227/1997 Sb., o nadacích a nadačních fondech a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů (zákon o nadacích a nadačních fondech) a zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 1090/ - prvé čtení
313 - 316 (12. 12. 2001)

36. Vládní návrh zákona o Finanční arbitráži /sněmovní tisk 1097/ - prvé čtení
317 (12. 12. 2001)


ISP (příhlásit)