Hlasování
43. schůze, 7. 12. 2001

Procedurální hlasování
224 (7. 12. 2001)

142. Informace předsedy Poslanecké sněmovny o jeho vystoupení v Evropském parlamentu dne 5. 12. 2001
225 - 230 (7. 12. 2001)

77. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 140/2001 Sb., a zákona č. …/2001 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím správního řádu a zákon č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů (zákon o cestovních dokladech) /sněmovní tisk 1164/ - prvé čtení
231 - 232 (7. 12. 2001)

78. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 148/1998 Sb., o ochraně utajovaných skutečností a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 1165/ - prvé čtení
233 (7. 12. 2001)

Procedurální hlasování
234 (7. 12. 2001)

81. Vládní návrh zákona o dobrovolnické službě a o změně některých zákonů (zákon o dobrovolnické službě) /sněmovní tisk 1168/ - prvé čtení
235 (7. 12. 2001)

33. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 16/1993 Sb., o dani silniční,ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 1067/ - prvé čtení
236 (7. 12. 2001)

37. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č.15/1998 Sb., o Komisi pro cenné papíry a o změně a doplnění dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů a některé další zákony /sněmovní tisk 1119/ - prvé čtení
237 (7. 12. 2001)


ISP (příhlásit)