Hlasování
37. schůze, 13. 7. 2001

83. Návrh státního závěrečného účtu České republiky za rok 2000 /sněmovní tisk 911/
378 - 381 (13. 7. 2001)

90. Zpráva o stavu vysílání a činnosti Rady České republiky pro rozhlasové a televizní vysílání za období 1.1.2000 - 31.12.2000 /sněmovní tisk 862/
382 (13. 7. 2001)

91. Postup Rady České republiky pro rozhlasové a televizní vysílání ve věci převodu majetkových podílů FTV Premiéra, s.r.o.
383 - 384 (13. 7. 2001)

93. Výroční zpráva o činnosti a hospodaření České tiskové kanceláře v roce 2000 /sněmovní tisk 917/
385 (13. 7. 2001)

84. Roční účetní závěrka Státního fondu rozvoje bydlení za rok 2000 a Výroční zpráva o činnosti Státního fondu rozvoje bydlení za rok 2000 /sněmovní tisk 893/
386 - 387 (13. 7. 2001)

85. Výroční zpráva o činnosti a účetní závěrka Státního fondu dopravní infrastruktury za rok 2000 /sněmovní tisk 913/
388 - 389 (13. 7. 2001)

86. Roční zpráva o výsledku hospodaření České národní banky za rok 2000
390 - 391 (13. 7. 2001)

88. Finanční zabezpečení dokončení programu obnovy vodních toků a souvisejících vodohospodářských zařízení po povodních v letech 1997 a 1998 /sněmovní tisk 902/
392 - 393 (13. 7. 2001)

94. Informace o pojišťování vývozních úvěrových rizik (za období leden - prosinec 2000) /sněmovní tisk 929/
394 (13. 7. 2001)

95. Informace o zvýhodněném financování za rok 2000 /sněmovní tisk 932/
395 (13. 7. 2001)

96. Roční zpráva o situaci na kapitálovém trhu v roce 2000 /sněmovní tisk 939/
396 - 397 (13. 7. 2001)

97. Návrh na poskytování finančních podpor formou dotací na základě podpůrného programu TEST podle § 2 odst. 1 zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, pro rok 2001 /sněmovní tisk 984/
398 (13. 7. 2001)


ISP (příhlásit)