Hlasování
37. schůze, 10. 7. 2001

Procedurální hlasování
179 - 183 (10. 7. 2001)

43. Návrh poslanců Toma Zajíčka, Jiřího Vlacha a Miroslava Kalouska na vydání zákona o Národním parku Šumava a o změně zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 936/ - prvé čtení
184 - 185 (10. 7. 2001)

44. Návrh poslanců Miroslava Máčeho a dalších na vydání zákona o Národním parku Šumava a o změně zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 937/ - prvé čtení
186 - 188 (10. 7. 2001)

100. Zpráva vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny pro vyšetření činnosti regionálního transplantačního centra Fakultní nemocnice v Ostravě
189 (10. 7. 2001)

Procedurální hlasování
190 (10. 7. 2001)

103. Návrh zákona o právech příslušníků národnostních menšin a o změně některých zákonů /sněmovní tisk 778/8/ - vrácený Senátem
191 (10. 7. 2001)

101. Návrh poslanců Pavla Němce, Vladimíra Doležala, Vojtěcha Filipa, Miroslava Kalouska, Svatomíra Recmana, Františka Vnoučka a Miloslava Výborného na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 16/1993 Sb., o dani silniční, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 955/ - prvé čtení
192 (10. 7. 2001)

104. Návrh zákona o poskytnutí jednorázové peněžní částky účastníkům národního boje za osvobození, politickým vězňům a osobám z rasových nebo náboženských důvodů soustředěných do vojenských pracovních táborů a o změně zákona č. 39/2000 Sb., o poskytnutí jednorázové peněžní částky příslušníkům československých zahraničních armád a spojeneckých armád v letech 1939 až 1945 /sněmovní tisk 859/5/ - vrácený Senátem
193 (10. 7. 2001)

105. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 17/2000 Sb. a zákon č. 22/2000 Sb. /sněmovní tisk 786/5/ - vrácený Senátem
194 - 195 (10. 7. 2001)

106. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 840/3/ - vrácený Senátem
196 (10. 7. 2001)

107. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění zákona č. 257/2000 Sb. /sněmovní tisk 841/4/ - vrácený Senátem
197 - 198 (10. 7. 2001)

108. Návrh zákona o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích) /sněmovní tisk 740/5/ - vrácený Senátem
199 (10. 7. 2001)

79. Návrh na volbu člena Správní rady Ústřední pojišťovny Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR
200 - 204 (10. 7. 2001)

80. Návrh na volbu členů dozorčí rady Grantové agentury
205 (10. 7. 2001)

81. Návrh na volbu člena dozorčí rady Státního fondu rozvoje bydlení
206 (10. 7. 2001)

102. Návrh na volbu členů dozorčí rady České konsolidační agentury
207 (10. 7. 2001)


ISP (příhlásit)