Hlasování
34. schůze, 1. 3. 2001

79. Návrh na ustavení volebního výboru Poslanecké sněmovny
302 (1. 3. 2001)

Procedurální hlasování
303 (1. 3. 2001)

22. Vládní návrh zákona o službě státních zaměstnanců ve správních úřadech a o odměňování těchto zaměstnanců a ostatních zaměstnanců ve správních úřadech (služební zákon) /sněmovní tisk 792/ - prvé čtení
304 (1. 3. 2001)

23. Vládní návrh zákona, kterým se provádějí změny v soustavě ústředních orgánů státní správy České republiky a mění se zákon č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 793/ - prvé čtení
305 (1. 3. 2001)

Procedurální hlasování
306 (1. 3. 2001)

97. Návrh na potvrzení předsedy volebního výboru Poslanecké sněmovny
307 (1. 3. 2001)

Procedurální hlasování
308 - 309 (1. 3. 2001)


ISP (příhlásit)