Hlasování
26. schůze, 12. 7. 2000

39. Vládní návrh zákona o přírodních léčivých zdrojích, zdrojích přírodních minerálních vod ryzích, přírodních léčebných lázních a lázeňských místech a o změně některých souvisejících zákonů (lázeňský zákon) /sněmovní tisk 617/ - prvé čtení
481 - 484 (12. 7. 2000)

40. Vládní návrh zákona o způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání a o dalším vzdělávání ve zdravotnictví a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o zdravotnickém povolání) /sněmovní tisk 618/ - prvé čtení
485 (12. 7. 2000)

102. Návrh usnesení Poslanecké sněmovny k řešení následků sucha
486 - 492 (12. 7. 2000)

40. Vládní návrh zákona o způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání a o dalším vzdělávání ve zdravotnictví a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o zdravotnickém povolání) /sněmovní tisk 618/ - prvé čtení
493 (12. 7. 2000)

Procedurální hlasování
494 - 496 (12. 7. 2000)

109. Žádost o vyslovení souhlasu k trestnímu stíhání poslankyně Ludmily Müllerové
497 (12. 7. 2000)

139. Žádost o vyslovení souhlasu s trestním stíháním poslance Jaroslava Bašty
498 (12. 7. 2000)

54. Vládní návrh zákona o státním dluhopisovém programu k získání finančních prostředků na poskytnutí návratné finanční výpomoci ze státního rozpočtu ke krytí výplaty náhrad ze Zajišťovacího fondu družstevních záložen /sněmovní tisk 653/ - prvé čtení
499 - 503 (12. 7. 2000)

74. Vládní návrh zákona o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů /sněmovní tisk 477/ - třetí čtení
504 - 592 (12. 7. 2000)


ISP (příhlásit)