Hlasování
24. schůze, 13. 4. 2000

96. Návrh na volbu členů Rady České televize
216 - 217 (13. 4. 2000)

97. Návrh na volbu člena Rady Státního fondu kultury České republiky
218 (13. 4. 2000)

84. Vládní návrh zákona o nakládání s geneticky modifikovanými organismy a produkty a o změně některých souvisejících zákonů /sněmovní tisk 479/ - třetí čtení
219 - 244 (13. 4. 2000)

96. Návrh na volbu členů Rady České televize
245 (13. 4. 2000)

37. Vládní návrh zákona o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí) /sněmovní tisk 495/ - prvé čtení
246 - 250 (13. 4. 2000)

83. Vládní návrh zákona o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon) /sněmovní tisk 500/ - třetí čtení
251 - 259 (13. 4. 2000)

81. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 189/1999 Sb. /sněmovní tisk 497/ - třetí čtení
260 - 265 (13. 4. 2000)


ISP (příhlásit)