Hlasování
21. schůze, 27. 1. 2000

Procedurální hlasování
170 (27. 1. 2000)

106. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích /sněmovní tisk 372/ - třetí čtení
171 - 181 (27. 1. 2000)

107. Vládní návrh zákona o námořní plavbě /sněmovní tisk 373/ - třetí čtení
182 - 189 (27. 1. 2000)

Procedurální hlasování
190 (27. 1. 2000)

124. Vládní návrh zákona o Státním fondu dopravy a o změně zákona č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku České republiky, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 365/ - třetí čtení
191 - 207 (27. 1. 2000)

96. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 63/1991 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 207/ - třetí čtení
208 - 228 (27. 1. 2000)

Procedurální hlasování
229 (27. 1. 2000)

97. Vládní návrh zákona o některých opatřeních při vývozu nebo dovozu výrobků a o licenčním řízení /sněmovní tisk 323/ - třetí čtení
230 - 233 (27. 1. 2000)

98. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, a některé další zákony /sněmovní tisk 349/ - třetí čtení
234 - 245 (27. 1. 2000)

100. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 355/ - třetí čtení
246 - 251 (27. 1. 2000)

108. Vládní návrh zákona o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů /sněmovní tisk 374/ - třetí čtení
252 - 266 (27. 1. 2000)

102. Vládní návrh zákona o investičních pobídkách a o změně některých zákonů (zákon o investičních pobídkách) /sněmovní tisk 377/ - třetí čtení
267 - 272 (27. 1. 2000)

Procedurální hlasování
273 (27. 1. 2000)

103. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon) /sněmovní tisk 338/ - třetí čtení
274 - 281 (27. 1. 2000)

104. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 97/1996 Sb., o ochraně chmele /sněmovní tisk 364/ - třetí čtení
282 - 283 (27. 1. 2000)

125. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 371/ - třetí čtení
284 - 288 (27. 1. 2000)

105. Návrh poslance Stanislava Grosse na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny /sněmovní tisk 361/ - třetí čtení
289 - 306 (27. 1. 2000)

Procedurální hlasování
307 (27. 1. 2000)

110. Vládní návrh zákona o ochraně před dovozem subvencovaných výrobků a o změně zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 13/1993 Sb., celní zákon, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 379/ - třetí čtení
308 - 315 (27. 1. 2000)

111. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 388/ - třetí čtení
316 - 320 (27. 1. 2000)

122. Návrh poslanců Pavla Němce, Vladimíra Doležala a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 16/1993 Sb., o dani silniční, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 333/ - třetí čtení
321 - 326 (27. 1. 2000)

Procedurální hlasování
327 - 329 (27. 1. 2000)

113. Návrh poslanců Jaroslava Plachého, Karla Sehoře a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 119/1992 Sb., o cestovních náhradách, ve znění zákona č. 44/1994 Sb. a zákona č. 125/1998 Sb. /sněmovní tisk 242/ - třetí čtení
330 - 333 (27. 1. 2000)

117. Vládní návrh zákona o provádění mezinárodních sankcí k udržování mezinárodního míru a bezpečnosti /sněmovní tisk 282/ - třetí čtení
334 - 341 (27. 1. 2000)

118. Návrh poslanců Ladislava Šustra, Augustina Bubníka, Stanislava Voláka a Michala Krause na vydání zákona o ochraně olympijských symbolik /sněmovní tisk 293/ - třetí čtení
342 - 345 (27. 1. 2000)

119. Návrh poslanců Václava Krásy, Ludmily Müllerové, Josefa Jalůvky a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 551/1991 Sb., o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 297/ - třetí čtení
346 - 350 (27. 1. 2000)

120. Návrh poslanců Pavla Němce, Miloslava Výborného, Vladimíra Mlynáře, Karla Kűhnla a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, zákon č. 107/1999 Sb., o jednacím řádu Senátu, zákon č. 412/1991 Sb., o kárné odpovědnosti soudců, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 318/ - třetí čtení
351 - 358 (27. 1. 2000)


ISP (příhlásit)