Hlasování
19. schůze, 10. 12. 1999

61. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Dohoda mezi Českou republikou a Organizací spojených národů o Informačním centru Organizace spojených národů v Praze /sněmovní tisk 397/ - prvé čtení
366 - 367 (10. 12. 1999)

107. Zpráva vlády České republiky o řešení situace v nesolventních podnicích při nevyplácení mezd zaměstnancům
368 - 378 (10. 12. 1999)

Procedurální hlasování
379 (10. 12. 1999)

110. Vládní návrh na vázání rozpočtových výdajů státního rozpočtu na rok 1999 v kapitolách Poslanecká sněmovna, Senát, Nejvyšší kontrolní úřad /sněmovní tisk 456/
380 (10. 12. 1999)

58. Vládní návrh zákona o státních dluhopisových programech na úhradu jistin státního dluhu, splatných v roce 2000 a schodku státního rozpočtu České republiky za rok 1999, převyšujícího rozpočtovaný schodek /sněmovní tisk 416/ - prvé čtení
381 - 383 (10. 12. 1999)

50. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 79/1997 Sb., o léčivech a o změnách a doplnění některých souvisejících zákonů, zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 407/ - prvé čtení
384 - 386 (10. 12. 1999)

51. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, a zákon č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 431/ - prvé čtení
387 - 388 (10. 12. 1999)

Procedurální hlasování
389 (10. 12. 1999)

101. Návrh rozpočtu Úřadu pro dohled nad družstevními záložnami na rok 2000 včetně stanovení výše poplatku družstevních záložen na rok 2000 /sněmovní tisk 408/
390 (10. 12. 1999)


ISP (příhlásit)