Hlasování
19. schůze, 1. 12. 1999

12. Návrh poslanců Zdeňka Koudelky, Jiřího Václavka a dalších na vydání ústavního zákona o zřízení vyšších územně samosprávných celků /sněmovní tisk 174/ - druhé čtení
45 - 47 (1. 12. 1999)

13. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 367/ - druhé čtení
48 (1. 12. 1999)

14. Návrh poslanců Vlasty Parkanové, Miloslava Výborného a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 436/1991 Sb., o některých opatřeních v soudnictví, o volbách přísedících, jejich zproštění a odvolání z funkce a o státní správě soudů České republiky, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 233/ - prvé čtení
49 (1. 12. 1999)

15. Vládní návrh zákona o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů (zákon o evidenci obyvatel) /sněmovní tisk 441/ - prvé čtení
50 (1. 12. 1999)

16. Vládní návrh zákona o obcích (obecní zřízení) /sněmovní tisk 422/ - prvé čtení
51 - 53 (1. 12. 1999)

17. Vládní návrh zákona o krajích (krajské zřízení) /sněmovní tisk 423/ - prvé čtení
54 - 56 (1. 12. 1999)

Procedurální hlasování
57 (1. 12. 1999)

18. Vládní návrh zákona o okresních úřadech /sněmovní tisk 424/ - prvé čtení
58 - 60 (1. 12. 1999)

19. Vládní návrh zákona o hlavním městě Praze /sněmovní tisk 425/ - prvé čtení
61 - 62 (1. 12. 1999)

21. Vládní návrh zákona o změně a zrušení některých zákonů souvisejících se zákonem o krajích, zákonem o obcích, zákonem o okresních úřadech a zákonem o hlavním městě Praze /sněmovní tisk 426/ - prvé čtení
63 - 64 (1. 12. 1999)

22. Vládní návrh zákona o přechodu některých věcí, práv a závazků z majetku České republiky do majetku krajů /sněmovní tisk 440/ - prvé čtení
65 - 68 (1. 12. 1999)

23. Vládní návrh zákona o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla) /sněmovní tisk 433/ - prvé čtení
69 - 75 (1. 12. 1999)

24. Vládní návrh zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů /sněmovní tisk 434/ - prvé čtení
76 - 79 (1. 12. 1999)

25. Vládní návrh zákona o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní) /sněmovní tisk 435/ - prvé čtení
80 - 84 (1. 12. 1999)

26. Vládní návrh zákona o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích /sněmovní tisk 438/ - prvé čtení
85 - 90 (1. 12. 1999)

27. Vládní návrh zákona o změnách některých zákonů v souvislosti s přijetím zákona o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích /sněmovní tisk 439/ - prvé čtení
91 - 92 (1. 12. 1999)

31. Vládní návrh zákona o hospodářských opatřeních pro krizové stavy a o změně některých souvisejících zákonů /sněmovní tisk 436/ - prvé čtení
93 (1. 12. 1999)

32. Vládní návrh zákona o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon) /sněmovní tisk 443/ - prvé čtení
94 - 95 (1. 12. 1999)


ISP (příhlásit)