Hlasování
17. schůze, 10. 11. 1999

74. Návrh poslanců Vojtěcha Filipa a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon České národní rady č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění ústavního zákona č. 347/1997 Sb. /sněmovní tisk 292/ - prvé čtení
671 - 673 (10. 11. 1999)

75. Návrh poslanců Miloslava Výborného, Vladimíra Mlynáře, Pavla Němce, Karla Kűhnla a dalších na vydání ústavního zákona, kterým se mění ústavní zákon České národní rady č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky /sněmovní tisk 317/ - prvé čtení
674 (10. 11. 1999)

76. Návrh poslanců Ivana Langera, Petry Buzkové, Evy Dundáčkové, Zdeňka Jičínského, Jitky Kupčové a Jana Zahradila na vydání ústavního zákona, kterým se mění ústavní zákon České národní rady č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky /sněmovní tisk 359/ - prvé čtení
675 - 680 (10. 11. 1999)

156. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů a některé další zákony /sněmovní tisk 263/ - třetí čtení
681 - 736 (10. 11. 1999)

157. Návrh poslanců Radko Martínka, Jaromíra Talíře a Miloslava Kučery st. na vydání zákona, kterým se mění zákon České národní rady č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění zákona České národní rady č. 242/1992 Sb. a zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 194/ - třetí čtení
737 - 740 (10. 11. 1999)

167. Vládní návrh zákona o pojišťovnictví a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojišťovnictví) /sněmovní tisk 269/ - třetí čtení
741 - 769 (10. 11. 1999)

177. Analýza výnosů daně z přidané hodnoty /sněmovní tisk 259/
770 - 771 (10. 11. 1999)

178. Zpráva vlády o plnění státního rozpočtu České republiky za 1. čtvrtletí 1999 /sněmovní tisk 276/
772 - 773 (10. 11. 1999)

179. Návrh rozpočtu Fondu národního majetku České republiky pro rok 1999 /sněmovní tisk 330/
774 - 775 (10. 11. 1999)

171. Informace rozpočtového výboru o projednání Zprávy o měnovém vývoji za rok 1998
776 (10. 11. 1999)

Procedurální hlasování
777 (10. 11. 1999)


ISP (příhlásit)