Hlasování
17. schůze, 4. 11. 1999

68. Vládní návrh zákona o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů /sněmovní tisk 374/ - prvé čtení
415 - 417 (4. 11. 1999)

70. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 388/ - prvé čtení
418 - 419 (4. 11. 1999)

104. Vládní návrh zákona o zdravotnických prostředcích a o změně některých souvisejících zákonů /sněmovní tisk 386/ - prvé čtení
420 - 423 (4. 11. 1999)

106. Vládní návrh zákona o Státním fondu rozvoje bydlení a o změně zákona č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku České republiky, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 393/ - prvé čtení
424 - 425 (4. 11. 1999)

Procedurální hlasování
426 (4. 11. 1999)

131. Vládní návrh zákona o vydání státních dluhopisů na úhradu schodku státního rozpočtu za rok 1998 a o změně zákona č. 530/1990 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 328/1998 Sb., o vydání státních dluhopisů na úhradu schodku státního rozpočtu za rok 1997 a zákona č. 22/1999 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 1999 /sněmovní tisk 214/ - třetí čtení
427 - 431 (4. 11. 1999)

137. Vládní návrh zákona o veřejných dražbách /sněmovní tisk 156/ - třetí čtení
432 - 508 (4. 11. 1999)

138. Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o veřejných dražbách /sněmovní tisk 157/ - třetí čtení
509 - 514 (4. 11. 1999)

139. Návrh poslanců Pavla Svobody a dalších na vydání ústavního zákona o lidovém hlasování (referendu) o vstupu České republiky do Evropské unie /sněmovní tisk 171/ - třetí čtení
515 (4. 11. 1999)

146. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 92/1996 Sb., o odrůdách, osivu a sadbě pěstovaných rostlin a zákon č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 192/ - třetí čtení
516 - 525 (4. 11. 1999)

150. Vládní návrh zákona o Veřejném ochránci práv /sněmovní tisk 199/ - třetí čtení
526 - 530 (4. 11. 1999)

152. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách /sněmovní tisk 210/ - třetí čtení
531 - 540 (4. 11. 1999)

153. Vládní návrh zákona o poštovních službách a o změně některých zákonů (zákon o poštovních službách) /sněmovní tisk 248/ - třetí čtení
541 - 561 (4. 11. 1999)

154. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 38/1995 Sb., o technických podmínkách provozu silničních vozidel na pozemních komunikacích /sněmovní tisk 264/ - třetí čtení
562 - 564 (4. 11. 1999)

155. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě a zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 235/ - třetí čtení
565 - 566 (4. 11. 1999)

Procedurální hlasování
567 (4. 11. 1999)

191. Odpovědi členů vlády na písemné interpelace
568 - 573 (4. 11. 1999)


ISP (příhlásit)