Hlasování
13. schůze, 21. 5. 1999

94. Návrhy Poslanecké sněmovny na propůjčení nebo udělení státních vyznamenání
154 - 167 (21. 5. 1999)

Procedurální hlasování
168 (21. 5. 1999)

51. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 288/1995 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o střelných zbraních), ve znění zákona č. 13/1998 Sb., a zákon č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 198/ - prvé čtení
169 (21. 5. 1999)

59. Vládní návrh zákona o cizích ozbrojených silách na území České republiky a ozbrojených silách České republiky v zahraničí /sněmovní tisk 205/ - prvé čtení
170 - 171 (21. 5. 1999)

76. Vládní návrh na sjednání Rozhodnutí Rady přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Českou republikou na straně druhé o podmínkách pro účast České republiky v programech 5. Rámcového programu Evropského společenství v oblasti výzkumu a technického rozvoje a demonstrací (1998-2002) a ve výzkumných programech a výukových aktivitách 5. Rámcového programu Evropského společenství pro atomovou energii pro výzkum a výukové aktivity (1998-2002) /sněmovní tisk 185/ - prvé čtení
172 - 175 (21. 5. 1999)

89. Návrh na volbu dalších poslanců - členů některých stálých delegací Parlamentu do meziparlamentních organizací
176 - 188 (21. 5. 1999)

84. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 61/1997 Sb., o lihu /sněmovní tisk 80/ - třetí čtení
189 - 244 (21. 5. 1999)

63. Vládní návrh zákona o opatřeních ve vztahu ke Svazové republice Jugoslávie /sněmovní tisk 211/ - prvé čtení
245 - 251 (21. 5. 1999)


ISP (příhlásit)