Hlasování poslance
Ing. Miloš Zeman
34. schůze, 1. 3. 2001

79. Návrh na ustavení volebního výboru Poslanecké sněmovny
302 (1. 3. 2001)

Procedurální hlasování
303 (1. 3. 2001)

22. Vládní návrh zákona o službě státních zaměstnanců ve správních úřadech a o odměňování těchto zaměstnanců a ostatních zaměstnanců ve správních úřadech (služební zákon) /sněmovní tisk 792/ - prvé čtení
304 (1. 3. 2001)

23. Vládní návrh zákona, kterým se provádějí změny v soustavě ústředních orgánů státní správy České republiky a mění se zákon č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 793/ - prvé čtení
305 (1. 3. 2001)

Procedurální hlasování
306 (1. 3. 2001)

97. Návrh na potvrzení předsedy volebního výboru Poslanecké sněmovny
307 (1. 3. 2001)

Procedurální hlasování
308 - 309 (1. 3. 2001)


ISP (příhlásit)