Hlasování poslance
Ing. Miloš Zeman
3. schůze, 19. 8. 1998

1. Žádost vlády České republiky o vyslovení důvěry
7 (19. 8. 1998)

2. Návrh na poskytnutí příspěvku na úhradu volebních nákladů politickým stranám
8 (19. 8. 1998)

3. Návrh na způsob projednávání státního závěrečného účtu České republiky za rok 1997 v Poslanecké sněmovně a jejích orgánech
9 (19. 8. 1998)

4. Návrh na způsob projednávání návrhu státního rozpočtu České republiky na rok 1999 v Poslanecké sněmovně
10 (19. 8. 1998)

6. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Evropská charta místní samosprávy ze dne 15. října 1985, která byla za Českou republiku podepsána ve Štrasburku dne 28. května 1998 /sněmovní tisk 14/ - prvé čtení
11 - 12 (19. 8. 1998)

5. Návrh na volbu předsedů stálých komisí Poslanecké sněmovny pro kontrolu činnosti Bezpečnostní informační služby, pro kontrolu použití operativní techniky Policie České republiky a pro kontrolu činnosti Vojenského obranného zpravodajství
13 (19. 8. 1998)

Procedurální hlasování
14 - 15 (19. 8. 1998)

Dny hlasování

Mohlo by vás zajímatISP (příhlásit)