Hlasování poslance
Ing. Miloš Zeman
24. schůze, 11. 4. 2000

Procedurální hlasování
126 - 131 (11. 4. 2000)

106. Návrh na potvrzení předsedy hospodářského výboru Poslanecké sněmovny
132 (11. 4. 2000)

39. Vládní návrh zákona o Správách povodí /sněmovní tisk 587/ - prvé čtení
133 - 136 (11. 4. 2000)

16. Vládní návrh zákona o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla) /sněmovní tisk 433/ - druhé čtení
137 (11. 4. 2000)

17. Návrh poslanců Ivana Pilipa a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon České národní rady č. 576/1990 Sb., o pravidlech hospodaření s rozpočtovými prostředky České republiky a obcí v České republice (rozpočtová pravidla republiky), ve znění zákona České národní rady č. 579/1991 Sb., zákona České národní rady č. 166/1992 Sb., zákona České národní rady č. 321/1992 Sb., zákona České národní rady č. 10/1993 Sb., zákona č. 189/1993 Sb., zákona č. 57/1995 Sb., zákona č. 154/1995 Sb., zákona č. 160/1995 Sb., a zákona č. 160/1997 Sb. /sněmovní tisk 313/ - druhé čtení
138 - 140 (11. 4. 2000)

Procedurální hlasování
141 - 142 (11. 4. 2000)

18. Vládní návrh zákona o přechodu některých věcí, práv a závazků z majetku České republiky do majetku krajů /sněmovní tisk 440/ - druhé čtení
143 (11. 4. 2000)


ISP (příhlásit)