Hlasování poslance
Ing. Miloš Zeman
20. schůze

Procedurální hlasování
1 - 3 (21. 12. 1999)

2. Návrh zákona o pojišťovnictví a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojišťovnictví), vrácený Senátem /sněmovní tisk 269/ - vrácený Senátem
4 (21. 12. 1999)

3. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 458/ - prvé čtení
5 - 10 (21. 12. 1999)

4. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 500/1990 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů vlastnictví státu k některým věcem na jiné právnické nebo fyzické osoby, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 320/ - třetí čtení
11 - 13 (22. 12. 1999)


ISP (příhlásit)