Hlasování
7. schůze, 20. 12. 1996

Procedurální hlasování
195 (20. 12. 1996)

56. Vládní návrh zákona o všeobecném zdravotním pojištění /sněmovní tisk 98/ - prvé čtení
196 (20. 12. 1996)

60. Návrh usnesení Poslanecké sněmovny ke kontrole vládního programu
197 (20. 12. 1996)

85. Zákon o mírovém využívání jader. energie
198 - 239 (20. 12. 1996)

48. Návrh poslanců Miroslava Sládka a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců /sněmovní tisk 10/ - prvé čtení
240 - 243 (20. 12. 1996)

84. Zákon o požadavcích na výrobky
244 - 253 (20. 12. 1996)

86. Zákon o kontrole vývozu a dovozu
254 - 265 (20. 12. 1996)

87. Vl.náv.doplnění stavebního zákona
266 - 274 (20. 12. 1996)

72. Vládní návrh zákona o podmínkách dovozu a vývozu ohrožených druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin a dalších opatřeních k ochraně těchto druhů a o změně a doplnění zákona České národní rady č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 33/ - třetí čtení
275 - 296 (20. 12. 1996)

73. Vládní návrh zákona o pozemních komunikacích /sněmovní tisk 43/ - třetí čtení
297 (20. 12. 1996)

61. Vládní návrh zákona o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon) a o změně a doplnění některých zákonů /sněmovní tisk 56/ - třetí čtení
298 - 306 (20. 12. 1996)

77. Novela zákona o vodách
307 - 324 (20. 12. 1996)

78. Novela zákona o péči o zdraví lidu
325 - 329 (20. 12. 1996)

79. Vl.návrh zák. o léčivech
330 (20. 12. 1996)

76. Vl.návrh zák. o dovozu ohr.druhů rostlin
331 - 336 (20. 12. 1996)

80. Vl. návrh zák. o pozemních komunikacích
337 - 349 (20. 12. 1996)

Procedurální hlasování
350 (20. 12. 1996)


ISP (příhlásit)