Hlasování
7. schůze, 19. 12. 1996

35. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Dohoda o volném obchodu mezi Českou republikou a Litevskou republikou podepsaná dne 14. října 1996 v Praze /sněmovní tisk 87/ - prvé čtení
184 - 185 (19. 12. 1996)

36. Vládní návrh zákona o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů /sněmovní tisk 28/ - druhé čtení
186 (19. 12. 1996)

37. Ústní interpelace poslanců na předsedu vlády a ostatní členy
187 - 188 (19. 12. 1996)

38. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 61/ - třetí čtení
189 - 192 (19. 12. 1996)

Procedurální hlasování
193 (19. 12. 1996)

47. Návrh usnesení Poslanecké sněmovny, kterým se pověřuje organizační výbor, aby prozkoumal oprávněnost užívání akademických titulů poslanci Poslanecké sněmovny
194 (19. 12. 1996)


ISP (příhlásit)