Hlasování
7. schůze, 17. 12. 1996

Procedurální hlasování
154 - 156 (17. 12. 1996)

20. Vládní návrh, kterým se předkládá Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva mezi Českou republikou a Polskou republikou o vzájemné pomoci v celních otázkách, podepsaná ve Varšavě dne 15. května 1996 /sněmovní tisk 39/ - druhé čtení
157 (17. 12. 1996)

21. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva mezi vládou České republiky a vládou Malajsie o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu, podepsaná v Kuala Lumpur dne 8. března 1996 /sněmovní tisk 40/ - druhé čtení
158 (17. 12. 1996)

68. Návrh usnesení Poslanecké sněmovny o další účasti České republiky při mírových operacích na území Bosny a Hercegoviny /sněmovní tisk 106/
159 - 168 (17. 12. 1996)

83. Návrh zákona o správě daní a poplatků
169 - 171 (17. 12. 1996)


ISP (příhlásit)