Hlasování
7. schůze, 13. 12. 1996

Procedurální hlasování
60 - 61 (13. 12. 1996)

70. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů, a zákon České národní rady č. 36/1975 Sb., o pokutách za porušování právních předpisů o vytváření a ochraně zdravých životních podmínek, ve znění zákona České národní rady č. 137/1982 Sb. /sněmovní tisk 35/ - třetí čtení
62 - 106 (13. 12. 1996)

Procedurální hlasování
107 - 108 (13. 12. 1996)

71. Vládní návrh zákona o léčivech a o změnách a doplnění některých zákonů /sněmovní tisk 50/ - třetí čtení
109 - 152 (13. 12. 1996)

Procedurální hlasování
153 (13. 12. 1996)


ISP (příhlásit)