Hlasování
4. schůze, 26. 7. 1996

Procedurální hlasování
1 - 7 (26. 7. 1996)

1. Návrh usnesení Poslanecké sněmovny k hospodaření se státním majetkem
8 - 12 (26. 7. 1996)

Procedurální hlasování
13 (26. 7. 1996)

2. Vládní návrh zákona, kterým se provádějí některá opatření v soustavě ústředních orgánů státní správy České republiky a kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České socialistické republiky, ve znění pozdějších předpisů, a mění a doplňuje zákon č. 97/1993 Sb., o působnosti Správy státních hmotných rezerv /sněmovní tisk 12/ - prvé čtení
14 - 16 (26. 7. 1996)

3. Vládní návrh zákona o působnosti Úřadu pro ochranu konkurence /sněmovní tisk 13/ - prvé čtení
17 (26. 7. 1996)

4. Vládní návrh zákona o působnosti Úřadu pro státní informační systém /sněmovní tisk 14/ - prvé čtení
18 - 21 (26. 7. 1996)

Dny hlasování

Mohlo by vás zajímatISP (příhlásit)