Hlasování
23. schůze, 17. 4. 1998

76. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu návrh na vyslání polní nemocnice Armády České republiky na podporu mezinárodních sil při případné donucovací akci proti Irácké republice /sněmovní tisk 418/
420 (17. 4. 1998)

Procedurální hlasování
421 (17. 4. 1998)

50. Návrh poslanců Jaroslava Bašty a dalších na vydání zákona o právu na informace o životním prostředí /sněmovní tisk 243/ - třetí čtení
422 - 441 (17. 4. 1998)

61. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 119/1992 Sb., o cestovních náhradách, ve znění zákona č. 44/1994 Sb. /sněmovní tisk 320/ - třetí čtení
442 - 476 (17. 4. 1998)

Procedurální hlasování
477 - 478 (17. 4. 1998)

79. Návrh na změny ve složení orgánů Poslanecké sněmovny
479 - 485 (17. 4. 1998)

40. Roční účetní závěrka a výroční zpráva Fondu národního majetku České republiky za rok 1996 /sněmovní tisk 336/
486 - 497 (17. 4. 1998)

Procedurální hlasování
498 - 499 (17. 4. 1998)

106. Návrh na volbu členů vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny pro objasnění vztahů organizovaného zločinu a státní správy v tzv. olomoucké kauze
500 (17. 4. 1998)

Procedurální hlasování
501 (17. 4. 1998)

63. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 248/1992 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 331/ - třetí čtení
502 - 527 (17. 4. 1998)

Procedurální hlasování
528 (17. 4. 1998)


ISP (příhlásit)