Hlasování
23. schůze, 16. 4. 1998

43. Zpráva o měnovém vývoji v České republice za 1. pololetí 1997 /sněmovní tisk 355/
387 - 389 (16. 4. 1998)

44. Návrh Statutu stálé komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu použití operativní techniky Policie České republiky
390 - 393 (16. 4. 1998)

45. Návrh organizačního výboru na usnesení Poslanecké sněmovny ke způsobu poskytování informací veřejnosti z jednání orgánů Poslanecké sněmovny
394 (16. 4. 1998)

46. Výroční zpráva Rady České televize o činnosti České televize v roce 1996 /sněmovní tisk 343/
395 (16. 4. 1998)

Procedurální hlasování
396 (16. 4. 1998)

44. Návrh Statutu stálé komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu použití operativní techniky Policie České republiky
397 - 400 (16. 4. 1998)

48. Informace Stálé komise Poslanecké sněmovny pro sdělovací prostředky o postupu udělení licence CET-21 a provozování televizního vysílání na základě této licence
401 (16. 4. 1998)

64. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Dohoda mezi vládou České republiky a Evropskou kosmickou agenturou o spolupráci ve výzkumu a využívání kosmického prostoru pro mírové účely /sněmovní tisk 228/ - druhé čtení
402 - 403 (16. 4. 1998)

65. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Státu Izrael o vzájemné podpoře a ochraně investic, podepsaná v Jeruzalémě dne 23. září 1997 /sněmovní tisk 303/ - druhé čtení
404 (16. 4. 1998)

66. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu nové znění Protokolu II a Protokolu IV Úmluvy o zákazu nebo omezení použití některých konvenčních zbraní, které mohou způsobovat nadměrné utrpení nebo mít nerozlišující účinky /sněmovní tisk 309/ - druhé čtení
405 (16. 4. 1998)

67. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Úmluva o zrušení požadavku ověřování cizích veřejných listin, sjednaná v Haagu dne 5. října 1961 /sněmovní tisk 310/ - druhé čtení
406 (16. 4. 1998)

68. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Státu Izrael o vzájemné pomoci v celních otázkách, podepsaná v Jeruzalémě dne 2. září 1997 /sněmovní tisk 324/ - druhé čtení
407 (16. 4. 1998)

69. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Rámcová dohoda o finanční spolupráci mezi Českou republikou a Nordic Investment Bank, podepsaná v Praze dne 30. října 1997 /sněmovní tisk 335/ - druhé čtení
408 (16. 4. 1998)

Procedurální hlasování
409 (16. 4. 1998)

81. Návrh usnesení Poslanecké sněmovny ke kontrole výročních finančních zpráv politických stran a politických hnutí za rok 1997
410 (16. 4. 1998)

49. Návrh poslanců Karla Machovce a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 42/1992 Sb., o úpravě majetkových vztahů a vypořádání majetkových nároků v družstvech, ve znění pozdějších předpisů, a zákon České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 214/ - třetí čtení
411 - 417 (16. 4. 1998)

51. Návrh poslanců Oldřicha Kužílka a Hany Marvanové na vydání zákona, kterým se mění zákon České národní rady č. 102/1992 Sb., kterým se upravují některé otázky související s vydáním zákona č. 509/1991 Sb., kterým se mění, doplňuje a upravuje občanský zákoník /sněmovní tisk 257/ - třetí čtení
418 - 419 (16. 4. 1998)


ISP (příhlásit)