Hlasování
23. schůze, 3. 4. 1998

101. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 200/5/ - vrácený Senátem
230 - 231 (3. 4. 1998)

102. Návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 94/1963 Sb., o rodině, ve znění pozdějších předpisů, a o změně a doplnění dalších zákonů /sněmovní tisk 128/7/ - vrácený Senátem
232 - 234 (3. 4. 1998)

103. Návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění zákona č. 148/1996 Sb., a doplňují některé další zákony /sněmovní tisk 288/4/ - vrácený Senátem
235 (3. 4. 1998)

59. Vládní návrh ústavního zákona o bezpečnosti České republiky /sněmovní tisk 282/ - třetí čtení
236 - 275 (3. 4. 1998)

Procedurální hlasování
276 (3. 4. 1998)

58. Vládní návrh zákona o vysokých školách a o změně a doplnění zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (zákon o vysokých školách) /sněmovní tisk 329/ - třetí čtení
277 - 295 (3. 4. 1998)

57. Návrh poslanců Eduarda Zemana a dalších na vydání zákona o vysokých školách /sněmovní tisk 189/ - třetí čtení
296 - 350 (3. 4. 1998)

Procedurální hlasování
351 (3. 4. 1998)

60. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů a zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 315/ - třetí čtení
352 - 353 (3. 4. 1998)

Procedurální hlasování
354 (3. 4. 1998)

60. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů a zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 315/ - třetí čtení
355 - 368 (3. 4. 1998)


ISP (příhlásit)