Hlasování
23. schůze, 25. 3. 1998

5. Zpráva ministryně zdravotnictví o stavu transformace zdravotnictví
40 - 48 (25. 3. 1998)

6. Návrh poslanců Václava Exnera a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 305/ - prvé čtení
49 - 50 (25. 3. 1998)

7. Vládní návrh zákona o soudních znalcích a soudních tlumočnících a o změně a doplnění některých zákonů /sněmovní tisk 346/ - prvé čtení
51 - 52 (25. 3. 1998)

8. Návrh poslanců Karla Machovce a Františka Brožíka na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 42/1992 Sb., o úpravě majetkových vztahů a vypořádání majetkových nároků v družstvech, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 347/ - prvé čtení
53 - 55 (25. 3. 1998)

12. Vládní návrh zákona o spolupráci s mezinárodním tribunálem a o změně a doplnění trestního řádu /sněmovní tisk 385/ - prvé čtení
56 (25. 3. 1998)

11. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 71/1994 Sb., o prodeji a vývozu předmětů kulturní hodnoty /sněmovní tisk 380/ - prvé čtení
57 - 59 (25. 3. 1998)

13. Návrh poslanců Jana Bláhy a dalších na vydání zákona o nájmu bytů /sněmovní tisk 294/ - prvé čtení
60 - 61 (25. 3. 1998)

14. Návrh poslanců Petra Hulinského, Tomáše Kladívka a dalších na vydání zákona o výkonu trestu odnětí svobody /sněmovní tisk 408/ - prvé čtení
62 (25. 3. 1998)

16. Návrh poslanců Jiřího Nováka a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 372/ - prvé čtení
63 - 69 (25. 3. 1998)

14. Návrh poslanců Petra Hulinského, Tomáše Kladívka a dalších na vydání zákona o výkonu trestu odnětí svobody /sněmovní tisk 408/ - prvé čtení
70 - 73 (25. 3. 1998)

17. Návrh poslance Oldřicha Kužílka na vydání zákona o svobodě informací a o změně a doplnění zákona České národní rady č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákona České národní rady č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 377/ - prvé čtení
74 - 79 (25. 3. 1998)

18. Návrh poslance Roberta Koláře na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 373/ - prvé čtení
80 - 84 (25. 3. 1998)


ISP (příhlásit)