Hlasování
20. schůze, 13. 2. 1998

73. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 50/1976 Sb. o územním plánování a stavebním řádu /stavební zákon/, ve znění pozdějších předpisů, a o změně a doplnění některých dalších zákonů /sněmovní tisk 261/ - třetí čtení
177 - 257 (13. 2. 1998)

Procedurální hlasování
258 (13. 2. 1998)

85. Návrh poslankyně Zuzky Rujbrové a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 94/1963 Sb., o rodině, ve znění zákona č. 132/1982 Sb. a zákona č. 234/1992 Sb. a některé další zákony /sněmovní tisk 128/ - třetí čtení
259 - 287 (13. 2. 1998)

Procedurální hlasování
288 (13. 2. 1998)

83. Vládní návrh zákona o odpovědnosti za škodu způsobenou vadností výrobků /sněmovní tisk 236/ - třetí čtení
289 - 296 (13. 2. 1998)

84. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 58/1995 Sb., o pojišťování a financování vývozu se státní podporou a o doplnění zákona č. 166/1993 Sb. o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 273/ - třetí čtení
297 - 306 (13. 2. 1998)

Procedurální hlasování
307 - 308 (13. 2. 1998)

80. Návrh poslanců Jiřího Karase a Milana Uhdeho na vydání zákona, kterým se doplňuje zákon č. 87/1991 Sb., o mimosoudních rehabilitacích, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 291/ - třetí čtení
309 - 313 (13. 2. 1998)

82. Návrh poslance Dalibora Matulky na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 179/ - třetí čtení
314 - 332 (13. 2. 1998)

86. Návrh poslanců Karla Macha a Jaroslava Palase na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 200/
333 - 335 (13. 2. 1998)

22. Vládní návrh zákona o zdravotní péči a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů /sněmovní tisk 333/ - prvé čtení
336 - 337 (13. 2. 1998)

Procedurální hlasování
338 (13. 2. 1998)


ISP (příhlásit)