Hlasování
20. schůze, 12. 2. 1998

Procedurální hlasování
106 (12. 2. 1998)

58. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu přístup České republiky k Severoatlantické smlouvě, sjednané ve Washingtonu dne 4. dubna 1949 /sněmovní tisk 384/ - prvé čtení
107 - 121 (12. 2. 1998)

Procedurální hlasování
122 - 124 (12. 2. 1998)

68. Návrh poslanců Vojtěcha Filipa a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění zákona č. 331/1993 Sb. /sněmovní tisk 210/ - třetí čtení
125 - 129 (12. 2. 1998)

69. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 35/1965 Sb., o dílech literárních, vědeckých a uměleckých (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 239/ - třetí čtení
130 - 135 (12. 2. 1998)

71. Vládní návrh zákona o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem a o změně zákona České národní rady č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád) /sněmovní tisk 292/ - třetí čtení
136 - 137 (12. 2. 1998)

21. Návrh na změny v orgánech Poslanecké sněmovny
138 - 142 (12. 2. 1998)

74. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 16/1993 Sb. o dani silniční, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 283/ - třetí čtení
143 - 145 (12. 2. 1998)

Procedurální hlasování
146 (12. 2. 1998)

75. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění zákona č. 148/1996 Sb., a doplňují některé další zákony /sněmovní tisk 288/ - třetí čtení
147 - 162 (12. 2. 1998)

77. Vládní návrh zákona o poplatcích za vypouštění odpadních vod do vod povrchových /sněmovní tisk 290/ - třetí čtení
163 - 174 (12. 2. 1998)

79. Návrh poslanců Miroslava Grebeníčka a Zuzky Rujbrové na vydání zákona, kterým se zrušuje zákon č. 74/1958 Sb., o trvalém usídlení kočujících osob, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 280/ - třetí čtení
175 - 176 (12. 2. 1998)


ISP (příhlásit)