Hlasování
20. schůze, 10. 2. 1998

Procedurální hlasování
73 - 75 (10. 2. 1998)

21. Návrh na změny v orgánech Poslanecké sněmovny
76 - 84 (10. 2. 1998)

22. Vládní návrh zákona o zdravotní péči a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů /sněmovní tisk 333/ - prvé čtení
85 (10. 2. 1998)

23. Vládní návrh zákona o veřejném zdravotním pojištění, o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, o zdravotních pojišťovnách a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů (zákon o veřejném zdravotním pojištění) /sněmovní tisk 334/ - prvé čtení
86 - 89 (10. 2. 1998)

24. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů a zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 315/ - prvé čtení
90 - 91 (10. 2. 1998)


ISP (příhlásit)