Hlasování
20. schůze, 5. 2. 1998

97. Odpovědi členů vlády na písemné interpelace poslanců
62 - 66 (5. 2. 1998)

20. Návrh poslanců Karla Macha a Jaroslava Palase na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 200/ - druhé čtení
67 - 69 (5. 2. 1998)


ISP (příhlásit)