Hlasování
11. schůze, 11. 6. 1997

42. Návrh na změny ve složení Rady Státního fondu České republiky pro podporu a rozvoj české kinematografie
313 (11. 6. 1997)

66. Účetní závěrka Fondu dětí a mládeže za rok 1996 /sněmovní tisk 137/
314 (11. 6. 1997)

Procedurální hlasování
315 (11. 6. 1997)

39. Návrh na změnu názvů a složení stálých delegací Poslanecké sněmovny do meziparlamentních organizací podle § 1 odst. 2 zákona č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny
316 - 320 (11. 6. 1997)

Procedurální hlasování
321 - 322 (11. 6. 1997)

65. Výroční zpráva Fondu dětí a mládeže za rok 1996 /sněmovní tisk 154/
323 (11. 6. 1997)

67. Návrh usnesení Poslanecké sněmovny k výročním finančním zprávám politických stran a politických hnutí za rok 1996
324 (11. 6. 1997)

70. Informace vlády o stavu sítě lůžkových a ambulantních zdravotnických zařízení v České republice ke dni 31. prosince 1996 a o koncepčních záměrech tvorby sítě zdravotnických zařízení a k zákonnému řešení existence všech typů nemocnic v České republice včetně zákonného zajištění existence a fungování fakultních nemocnic /sněmovní tisk 169/
325 (11. 6. 1997)

43. Návrh na volbu člena výboru Fondu dětí a mládeže
326 - 327 (11. 6. 1997)

44. Návrh poslanců Vojtěcha Filipa a Josefa Mandíka na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 288/1995 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o střelných zbraních) /sněmovní tisk 167/ - prvé čtení
328 - 329 (11. 6. 1997)

Procedurální hlasování
330 (11. 6. 1997)

40. Rezignace člena dozorčí rady Fondu národního majetku České republiky
331 - 348 (11. 6. 1997)

Procedurální hlasování
349 (11. 6. 1997)

41. Návrh na volbu členů dozorčí rady Grantové agentury
350 - 359 (11. 6. 1997)

45. Zpráva vlády o plnění státního rozpočtu za I. čtvrtletí 1997 včetně analýzy příčin neplnění příjmů státního rozpočtu, a to podle jednotlivých položek v celé struktuře státního rozpočtu (v souladu s usnesením Poslanecké sněmovny č. 305 z 1. 4. 1997)
360 (11. 6. 1997)

46. Zpráva vlády o stavu české ekonomiky včetně příčin poklesu konkurence-schopnosti, efektivnosti a produktivity české ekonomiky v závislosti na realizaci transformačního procesu v uplynulých letech; analýza předpokládaných rozměrů černé a šedé ekonomiky v České republice a jejího vlivu na legální ekonomiku České republiky včetně návrhů na řešení její minimalizace; výčet přijatých opatření ke zvýšení dynamiky růstu příjmů státního rozpočtu a zvýšení výkonnosti ekonomiky České republiky; na základě těchto rozborů a analýz zpřesněný odhad příjmů státního rozpočtu v roce 1997 (v souladu s usnesením Poslanecké sněmovny č. 305 z 1. 4. 1997)
361 - 366 (11. 6. 1997)

45. Zpráva vlády o plnění státního rozpočtu za I. čtvrtletí 1997 včetně analýzy příčin neplnění příjmů státního rozpočtu, a to podle jednotlivých položek v celé struktuře státního rozpočtu (v souladu s usnesením Poslanecké sněmovny č. 305 z 1. 4. 1997)
367 - 368 (11. 6. 1997)

68. Kontrola usnesení Poslanecké sněmovny č. 109 z 5. schůze dne 11. října 1996 ve věci exekutivního vydání majetku církvím
369 (11. 6. 1997)

69. Informace vlády České republiky o řešení situace v Poldi Kladno - pokračování přerušeného jednání z 10. schůze Poslanecké sněmovny
370 (11. 6. 1997)

73. Informace rozpočtového výboru Poslanecké sněmovny o projednání Roční zprávy o výsledku hospodaření České národní banky (1996)
371 - 373 (11. 6. 1997)


ISP (příhlásit)