Hlasování
11. schůze, 23. 5. 1997

57. Slib poslance
171 - 178 (23. 5. 1997)

Procedurální hlasování
179 (23. 5. 1997)

55. Vládní návrh zákona o oceňování majetku /sněmovní tisk 48/ - třetí čtení
180 (23. 5. 1997)

59. Zpráva vlády o všech zamýšlených deregulačních cenových a jiných opatřeních, která mohou během roku 1997 nepříznivě ovlivnit situaci občanů, spolu s kvantifikací těchto dopadů a návrhem kompenzačních sociálních opatření (v souladu s usnesením Poslanecké sněmovny č. 212 z 5. 2. 1997) /sněmovní tisk 191/
181 - 204 (23. 5. 1997)

60. Návrhy Poslanecké sněmovny na propůjčení nebo udělení státních vyznamenání
205 - 240 (23. 5. 1997)

61. Návrh na vázání výdajů státního rozpočtu v kapitolách Poslanecká sněmovna Parlamentu, Senát Parlamentu a Nejvyšší kontrolní úřad a v kapitole Všeobecná pokladní správa /sněmovní tisk 195/
241 - 250 (23. 5. 1997)

64. Návrh pravidel hospodaření poslaneckých klubů pro rok 1997
251 (23. 5. 1997)

55. Vládní návrh zákona o oceňování majetku /sněmovní tisk 48/ - třetí čtení
252 - 289 (23. 5. 1997)

57. Slib poslance
290 - 305 (23. 5. 1997)

Procedurální hlasování
306 (23. 5. 1997)


ISP (příhlásit)