Hlasování
11. schůze, 16. 5. 1997

14. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku České republiky, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 178/ - prvé čtení
44 - 46 (16. 5. 1997)

15. Vládní návrh zákona o nadacích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů (zákon o nadacích) /sněmovní tisk 38/ - třetí čtení
47 - 49 (16. 5. 1997)

17. Ústní interpelace poslanců na předsedu vlády a ostatní členy vlády
50 - 52 (16. 5. 1997)

18. Návrh na zřízení Vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny pro prověření oprávněnosti licence k televiznímu vysílání společnosti CET-21
53 - 55 (16. 5. 1997)

19. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a kterým se mění zákon České národní rady č. 551/1991 Sb., o Všeobecné zdravotní pojišťovně, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 152/ - prvé čtení
56 - 58 (16. 5. 1997)

20. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 146/ - prvé čtení
59 - 60 (16. 5. 1997)

21. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 147/ - prvé čtení
61 - 63 (16. 5. 1997)

22. Vládní návrh zákona o vydání státních dluhopisů na úhradu schodku státního rozpočtu za rok 1996 /sněmovní tisk 184/ - prvé čtení
64 - 68 (16. 5. 1997)


ISP (příhlásit)