Hlasování
10. schůze, 3. 4. 1997

49. Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 138/1973 Sb., o vodách (vodní zákon), ve znění zákona ČNR č. 425/1990 Sb., a zákona č. 114/1995 Sb. /sněmovní tisk 34/4/ - vráceno prezidentem
203 - 236 (3. 4. 1997)

Procedurální hlasování
237 (3. 4. 1997)

55. Návrh na změny ve složení Správní rady Ústřední pojišťovny Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky
238 - 241 (3. 4. 1997)


ISP (příhlásit)