Hlasování
10. schůze, 2. 4. 1997

33. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Dohoda mezi Českou republikou a Argentinskou republikou o podpoře a vzájemné ochraně investic podepsaná dne 27. září 1996 v Buenos Aires /sněmovní tisk 89/ - druhé čtení
134 (2. 4. 1997)

52. Návrh na zřízení vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny pro zjištění a prošetření podmínek privatizace, převodů, prodejů a pronájmů zařízení a majetku ČSTV
135 - 138 (2. 4. 1997)

53. Návrh na volbu členů stálé komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu činnosti Vojenského obranného zpravodajství
139 - 153 (2. 4. 1997)

47. Odvolání poslance Miroslava Sládka proti rozhodnutí mandátového a imunitního výboru ze dne 15. 11. 1996 o disciplinární odpovědnosti /usnesení MIV č. 12/
154 - 156 (2. 4. 1997)

Procedurální hlasování
157 - 158 (2. 4. 1997)

54. Návrh na volbu člena stálé delegace Poslanecké sněmovny do Parlamentního shromáždění Rady Evropy
159 (2. 4. 1997)

Procedurální hlasování
160 (2. 4. 1997)

59. Návrh na volbu členů Prezidia Fondu národního majetku České republiky
161 - 162 (2. 4. 1997)

60. Návrh na volbu členů Dozorčí rady Pozemkového fondu České republiky
163 - 164 (2. 4. 1997)

61. Návrh na odvolání členů Prezídia Pozemkového fondu České republiky
165 - 170 (2. 4. 1997)

66. Vládní návrh zákona o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů /sněmovní tisk 53/ - třetí čtení
171 (2. 4. 1997)

69. Návrh rozpočtu Úřadu pro dohled nad družstevními záložnami na rok 1997 včetně stanovení výše poplatku družstevních záložen za roky 1996 a 1997 /sněmovní tisk 138/
172 (2. 4. 1997)

70. Návrh na volbu členů Dozorčí rady Poz.fondu
173 - 174 (2. 4. 1997)

71. Návrh na volbu členů Prezidia Poz.fondu
175 - 176 (2. 4. 1997)

72. Návrh na volbu členů výboru Fondu dětí a ml.
177 (2. 4. 1997)

43. Zpráva vlády o plnění státního rozpočtu České republiky za 1. - 3. čtvrtletí 1996 /sněmovní tisk 111/
178 - 180 (2. 4. 1997)

48. Návrh změn zasedacího pořádku v jednacím sále Poslanecké sněmovny
181 - 202 (2. 4. 1997)


ISP (příhlásit)