Hlasování
10. schůze, 26. 3. 1997

Procedurální hlasování
39 (26. 3. 1997)

7. Návrh poslanců Vladimíra Špidly a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění /sněmovní tisk 63/ - druhé čtení
40 (26. 3. 1997)

8. Návrh zákona o působnosti Úřadu pro státní informační systém /sněmovní tisk 14/5/ - vrácený Senátem
41 (26. 3. 1997)

Procedurální hlasování
42 - 43 (26. 3. 1997)

5. Návrh vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny pro zjištění podmínek privatizace a ekonomického fungování Poldi Kladno na prodloužení lhůty, do níž je jmenovaná komise povinna předložit svá zjištění s návrhem Poslanecké sněmovně
44 (26. 3. 1997)

8. Návrh zákona o působnosti Úřadu pro státní informační systém /sněmovní tisk 14/5/ - vrácený Senátem
45 - 46 (26. 3. 1997)

Procedurální hlasování
47 (26. 3. 1997)

9. Návrh poslankyně Zuzky Rujbrové na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 29/1984 Sb., o soustavě základních, středních a vyšších odborných škol (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 125/ - prvé čtení
48 - 50 (26. 3. 1997)

10. Návrh na volbu člena stálé komise Poslanecké sněmovny pro sdělovací prostředky
51 (26. 3. 1997)

11. Návrh poslankyně Zuzky Rujbrové na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 126/ - prvé čtení
52 - 53 (26. 3. 1997)

12. Návrh poslankyně Zuzky Rujbrové na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 127/ - prvé čtení
54 - 56 (26. 3. 1997)

13. Návrh poslankyně Zuzky Rujbrové a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 94/1963 Sb., o rodině, ve znění zákona č. 132/1982 Sb. a zákona č. 234/1992 Sb. a některé další zákony /sněmovní tisk 128/ - prvé čtení
57 - 59 (26. 3. 1997)

14. Návrh poslance Karla Machovce na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 134/ - prvé čtení
60 - 61 (26. 3. 1997)

15. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 284/1991 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech, ve znění zákona České národní rady č. 38/1993 Sb., a zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 139/ - prvé čtení
62 - 65 (26. 3. 1997)


ISP (příhlásit)