Hlasování poslance
JUDr. Jiří Novák
8. schůze

Procedurální hlasování
1 - 38 (4. 2. 1997), 59 - 60, 63 (5. 2. 1997), 79 (6. 2. 1997), 83 - 86, 91 - 94, 105, 115 (7. 2. 1997), 119 - 121, 125, 127 - 128 (11. 2. 1997), 137 - 148 (13. 2. 1997), 194 - 195 (14. 2. 1997), 196 - 197, 202 - 204 (15. 2. 1997), 213 (25. 2. 1997), 297, 301 - 302, 321 (26. 2. 1997), 334 (27. 2. 1997), 395, 419 - 421, 466, 492 (28. 2. 1997)

2. Návrh na změny ve složení výborů a komisí Poslanecké sněmovny
39 - 56 (4. 2. 1997)

3. Návrh na zřízení stálé komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu činnosti Vojenského obranného zpravodajství
57 (4. 2. 1997)

4. Zpráva ministra vnitra České republiky o činnosti policie v sídle Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky
58 (5. 2. 1997)

5. Vládní návrh zákona o opatřeních ve vztahu k Libyi /sněmovní tisk 37/ - druhé čtení
61 - 62 (5. 2. 1997)

6. Vládní návrh zákona o oceňování majetku /sněmovní tisk 48/ - druhé čtení
64 (5. 2. 1997)

7. Vládní návrh ústavního zákona o změnách státních hranic se Slovenskou republikou /sněmovní tisk 78/ - druhé čtení
211 - 212 (25. 2. 1997)

8. Návrh usnesení Poslanecké sněmovny k zamýšleným deregulačním, cenovým a jiným opatřením
65 - 66 (5. 2. 1997)

9. Vládní návrh zákona o sociálním příspěvku k vyrovnání zvýšení cen tepelné energie /sněmovní tisk 79/ - druhé čtení
67 (5. 2. 1997)

10. Odpovědi členů vlády na písemné interpelace poslanců
68 - 71 (5. 2. 1997)

11. Zpráva ministra zdravotnictví České republiky o situaci a zadluženosti nemocnic
80 (6. 2. 1997), 198 - 199 (15. 2. 1997), 206 - 210 (25. 2. 1997)

12. Vládní návrh zákona o všeobecném zdravotním pojištění /sněmovní tisk 98/ - druhé čtení
81 - 82 (6. 2. 1997), 87 - 90 (7. 2. 1997)

14. Vládní návrh zákona o léčivech a o změnách a doplnění některých zákonů /sněmovní tisk 50/ - druhé čtení
95 - 99 (7. 2. 1997)

15. Vládní návrh zákona o lihu a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákona České národní rady č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů (zákon o lihu) /sněmovní tisk 46/ - třetí čtení
100 - 101 (7. 2. 1997)

16. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 359/1992 Sb., o zeměměřických a katastrálních orgánech, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 52/ - třetí čtení
102 - 104 (7. 2. 1997)

17. Vládní návrh zákona o civilním letectví a o změně zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 49/ - třetí čtení
106 - 110, 116 - 117 (7. 2. 1997)

18. Vládní návrh zákona o působnosti Úřadu pro státní informační systém /sněmovní tisk 14/ - třetí čtení
111 - 114 (7. 2. 1997)

19. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 13/1993 Sb., celní zákon, ve znění zákona č. 35/1993 Sb. /sněmovní tisk 36/ - třetí čtení
118 (7. 2. 1997), 200 - 201, 205 (15. 2. 1997)

21. Česko-německá deklarace o vzájemných vztazích a jejich budoucím rozvoji /sněmovní tisk 129/
214 - 217 (25. 2. 1997)

22. Návrh na pokračování 8. schůze Poslanecké sněmovny
218 - 221 (25. 2. 1997)

23. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 412/1991 Sb., o kárné odpovědnosti soudců, ve znění zákona České národní rady č. 22/1993 Sb. /sněmovní tisk 72/ - druhé čtení
222 - 224 (25. 2. 1997)

24. Návrh poslanců Josefa Mandíka a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění zákona České národní rady č. 162/1993 Sb. a zákona č. 193/1994 Sb. /sněmovní tisk 99/ - prvé čtení
225 (25. 2. 1997)

25. Návrh poslanců Zdeňka Jičínského a dalších na vydání zákona, kterým se doplňuje zákon České národní rady č. 238/1992 Sb., o některých opatřeních souvisejících s ochranou veřejného zájmu (zákon o střetu zájmů) /sněmovní tisk 101/ - prvé čtení
226 - 227 (25. 2. 1997)

26. Návrh poslanců Vojtěcha Filipa a dalších na vydání ústavního zákona o referendu a o doplnění ústavního zákona České národní rady č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky /sněmovní tisk 104/ - prvé čtení
303 - 305 (26. 2. 1997)

27. Návrh poslanců Vojtěcha Filipa a dalších na vydání zákona, kterým se doplňuje zákon č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění zákona č. 331/1993 Sb. a zákona č. 236/1995 Sb. /sněmovní tisk 103/ - prvé čtení
306 - 309 (26. 2. 1997)

28. Návrh poslanců Dalibora Matulky a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 252/1994 Sb., o rozhlasových a televizních poplatcích, zákon č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů, a zákon České národní rady č. 103/1992 Sb., o Radě České republiky pro rozhlasové a televizní vysílání, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 107/ - prvé čtení
310 - 311 (26. 2. 1997)

29. Vládní návrh zákona o všeobecném zdravotním pojištění /sněmovní tisk 98/ - třetí čtení
312 - 313 (26. 2. 1997)

30. Vládní návrh ústavního zákona o změnách státních hranic se Slovenskou republikou /sněmovní tisk 78/ - třetí čtení
314 - 315 (26. 2. 1997)

31. Doprovodné usnesení k ústavnímu zákonu o změnách státních hranic se Slovenskou republikou
316 - 317 (26. 2. 1997)

32. Návrh na změny ve složení Rady České tiskové kanceláře
318 (26. 2. 1997)

33. Návrh na volbu členů Rady Českého rozhlasu
319 - 320 (26. 2. 1997)

34. Návrh na volbu členů Rady České televize
322 (26. 2. 1997)

35. Vládní návrh zákona na ochranu před dovozem dumpingových výrobků /sněmovní tisk 109/ - prvé čtení
323 (26. 2. 1997)

36. Vládní návrh zákona o zemědělství /sněmovní tisk 118/ - prvé čtení
324 (26. 2. 1997)

37. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, a zákon České národní rady č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 121/ - prvé čtení
325 (26. 2. 1997)

38. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 122/ - prvé čtení
326 (26. 2. 1997)

39. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Dohoda mezi Českou republikou a Mezinárodní agenturou pro atomovou energii o uplatňování záruk na základě Smlouvy o nešíření jaderných zbraní a návrh na odvolání výhrad k článku VIII, oddíl 26, článku X, oddíl 34 a článku XII, oddíl 38 Dohody o výsadách a imunitách Mezinárodní agentury pro atomovou energii /sněmovní tisk 110/ - prvé čtení
327 (26. 2. 1997)

40. Vládní návrh, kterým se předkládají Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Pravidla Rozhodčí komise celní unie mezi Českou republikou a Slovenskou republikou, podepsaná dne 25. listopadu 1996 v Praze /sněmovní tisk 112/ - prvé čtení
328 (26. 2. 1997)

41. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva mezi vládou České republiky a vládou Běloruské republiky o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku, podepsaná v Praze dne 14. října 1996 /sněmovní tisk 105/ - prvé čtení
329 - 333 (27. 2. 1997)

42. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Dohoda o volném obchodu mezi Českou republikou a Estonskou republikou, podepsaná dne 19. dubna 1996 v Talinu /sněmovní tisk 65/ - druhé čtení
390 - 394, 396 - 418 (28. 2. 1997)

43. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Dohoda o volném obchodu mezi Českou republikou a Státem Izrael, podepsaná dne 20. května 1996 v Praze /sněmovní tisk 66/ - druhé čtení
335 - 336 (27. 2. 1997)

45. Vládní návrh, kterým se předkládá Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Dohoda o volném obchodu mezi Českou republikou a Litevskou republikou /sněmovní tisk 87/ - druhé čtení
337, 356 - 357 (27. 2. 1997)

46. Vládní návrh, kterým se předkládá k vyslovení souhlasu Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky Smlouva mezi Českou republikou a Italskou republikou o přátelských vztazích a spolupráci, podepsaná v Římě dne 23. ledna 1996 /sněmovní tisk 68/ - druhé čtení
298 - 300 (26. 2. 1997)

47. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva mezi Českou republikou a Maltou o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku, podepsaná v Crans Montaně dne 21. června 1996 /sněmovní tisk 70/ - druhé čtení
338 - 355 (27. 2. 1997)

48. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Dohoda mezi Českou republikou a Malajsií o podpoře a ochraně investic, podepsaná dne 9. září 1996 v Kuala Lumpur /sněmovní tisk 71/ - druhé čtení
358 - 376 (27. 2. 1997)

49. Návrh na volbu předsedy stálé komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu činnosti Vojenského obranného zpravodajství
377 - 381 (27. 2. 1997), 467 (28. 2. 1997)

50. Vládní návrh, kterým se předkládá Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Francouzské republiky o vzájemné administrativní spolupráci v oblasti předcházení, vyhledávání a stíhání celních podvodů, podepsaná v Praze dne 13. února 1996 /sněmovní tisk 80/ - druhé čtení
382 (27. 2. 1997)

51. Návrh poslankyně Petry Buzkové a dalších na vydání zákona o veřejném ochránci práv /sněmovní tisk 25/ - druhé čtení
383 (27. 2. 1997)

52. Vládní návrh zákona o opatřeních ve vztahu k Libyi /sněmovní tisk 37/ - třetí čtení
228 - 296 (26. 2. 1997)

53. Vládní návrh zákona o sociálním příspěvku k vyrovnání zvýšení cen tepelné energie /sněmovní tisk 79/ - třetí čtení
468 - 489 (28. 2. 1997)

56. Návrh na změny ve složení výborů Poslanecké sněmovny
122 - 124, 126 (11. 2. 1997), 129 - 132 (12. 2. 1997), 133 - 136 (13. 2. 1997), 149 - 193 (14. 2. 1997), 384 (27. 2. 1997)

57. Výroční zpráva a účetní závěrka Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky za rok 1995 /sněmovní tisk 51/
385 (27. 2. 1997), 386 - 389 (28. 2. 1997)

58. Zdravotně pojistný plán Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky na rok 1997 /sněmovní tisk 113/
422 - 423 (28. 2. 1997)

59. Ústní informace vlády České republiky o předcházení krizové situaci na železnici
424 - 432 (28. 2. 1997)

60. Návrh usnesení Poslanecké sněmovny k ústním interpelacím - pokračování přerušeného jednání
433 - 435 (28. 2. 1997)

61. Vládní návrh zákona o odpadech /sněmovní tisk 31/ - třetí čtení
436 - 446 (28. 2. 1997)

62. Návrh na změny ve složení stálé komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu použití operativní techniky Policie České republiky
447 - 461 (28. 2. 1997)

63. Návrh na volbu členů stálé komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu činnosti Vojenského obranného zpravodajství
462 - 465 (28. 2. 1997)

70. Návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 138/1973 Sb., o vodách (vodní zákon), ve znění zákona České národní rady č. 425/1990 Sb., a zákona č. 114/1995 Sb. /sněmovní tisk 34/4/ - vrácený Senátem
490 - 491 (28. 2. 1997)

86. Odp.členů vlády na písem.interp.poslanců
72 - 78 (6. 2. 1997)


ISP (příhlásit)