Hlasování poslance
JUDr. Jiří Novák
6. schůze

Procedurální hlasování
1 - 14, 17 (30. 10. 1996)

2. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 412/1991 Sb., o kárné odpovědnosti soudců, ve znění zákona České národní rady č. 22/1993 Sb. /sněmovní tisk 72/ - prvé čtení
15 (30. 10. 1996)

3. Vládní návrh zákona o provozování soukromých bezpečnostních služeb a obdobných činností a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o soukromých bezpečnostních činnostech) /sněmovní tisk 73/ - prvé čtení
18 - 19 (30. 10. 1996)

4. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 69/ - prvé čtení
16 (30. 10. 1996)

5. Vládní návrh ústavního zákona o změnách státních hranic se Slovenskou republikou /sněmovní tisk 78/ - prvé čtení
20 - 22 (30. 10. 1996)

6. Vládní návrh zákona o sociálním příspěvku k vyrovnání zvýšení cen tepelné energie /sněmovní tisk 79/ - prvé čtení
23 - 25 (30. 10. 1996)

7. Návrh poslankyně Zuzky Rujbrové na vydání zákona o ochraně dítěte /sněmovní tisk 59/ - prvé čtení
26 (31. 10. 1996)

8. Odpovědi členů vlády na písemné interpelace poslanců
39 (1. 11. 1996)

11. Návrh rozpočtu Senátu na rok 1997 /sněmovní tisk 85/
40 (1. 11. 1996)

12. Výroční zpráva Rady České televize o činnosti České televize v roce 1995 /sněmovní tisk 18/
41 (1. 11. 1996)

13. Zpráva o stavu vysílání a činnosti Rady České republiky pro rozhlasové a televizní vysílání za období od 1. února 1995 do 31. ledna 1996 /sněmovní tisk 19/
42 - 43 (1. 11. 1996)

14. Návrh usnesení Poslanecké sněmovny na zrušení usnesení Městského zastupitelstva Děčín
44 (1. 11. 1996)

15. Ústní interpelace poslanců na předsedu vlády a ostatní členy
45 - 46 (1. 11. 1996)

16. Návrh volební komise na volbu předsedy stálé komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu použití operativní techniky Policie České republiky
29 (31. 10. 1996)

17. Návrh volební komise na volbu předsedy Vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny pro zjištění podmínek privatizace a ekonomického fungování POLDI Kladno
30 (31. 10. 1996)

18. Návrh volební komise na volbu členů výboru Fondu dětí a mládeže
31 - 32 (31. 10. 1996)

19. Návrh volební komise na volbu člena stálé komise Poslanecké sněmovny pro práci Kanceláře Poslanecké sněmovny
33 - 34 (31. 10. 1996)

20. Návrh volební komise na volbu člena stálé komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu činnosti Bezpečnostní informační služby
35 - 37 (31. 10. 1996)

21. Návrh volební komise na volbu člena stálé delegace Poslanecké sněmovny do Parlamentního shromáždění Rady Evropy
38 (31. 10. 1996)

23. Návrh na změny ve složení organizačního výboru Poslanecké sněmovny
27 - 28 (31. 10. 1996)

25. Zák. o vztahu k Libyi
47 - 50 (1. 11. 1996)


ISP (příhlásit)