Hlasování poslance
JUDr. Jiří Novák
25. schůze, 20. 5. 1998

98. Zpráva o výsledku šetření Vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny pro objasnění vztahů organizovaného zločinu a státní správy v tzv. olomoucké kauze
123 - 125 (20. 5. 1998)

29. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu návrh na vyslání polní nemocnice Armády České republiky na podporu mezinárodních sil při případné donucovací akci proti Irácké republice /sněmovní tisk 418/
126 - 130 (20. 5. 1998)

102. Návrh mandátového a imunitního výboru k žádosti o vyslovení souhlasu k trestnímu stíhání poslance Jiřího Payna
131 (20. 5. 1998)

103. Návrh mandátového a imunitního výboru k žádosti o vyslovení souhlasu k trestnímu stíhání poslance Ivana Kočárníka
132 (20. 5. 1998)

30. Vládní návrh na prodloužení účasti České republiky v mnohonárodních silách pod vedením NATO k dohledu nad dodržováním mírové dohody a ke stabilizaci situace na území Bosny a Hercegoviny (Stabilization Force - SFOR) /sněmovní tisk 446/
133 - 134 (20. 5. 1998)

31. Vládní návrh zákona o ochraně utajovaných skutečností a o změně některých zákonů /sněmovní tisk 381/ - třetí čtení
135 - 188 (20. 5. 1998)

32. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 152/1994 Sb., o volbách do zastupitelstev v obcích a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 383/ - třetí čtení
189 - 227 (20. 5. 1998)

33. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů a některé další zákony /sněmovní tisk 370/ - třetí čtení
228 - 235 (20. 5. 1998)

Procedurální hlasování
236 (20. 5. 1998)


ISP (příhlásit)