Hlasování poslance
JUDr. Jiří Novák
23. schůze

Procedurální hlasování


Procedurální hlasování
1 - 34 (24. 3. 1998), 117 - 123 (31. 3. 1998), 127 - 129, 132 (1. 4. 1998), 162, 177 (2. 4. 1998), 276, 351, 354 (3. 4. 1998), 369 - 371, 381 (15. 4. 1998), 396, 409 (16. 4. 1998), 421, 477 - 478, 498 - 499, 501, 528 (17. 4. 1998)

1. Návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 210/4/ - vrácený Senátem
35 (24. 3. 1998)

2. Návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 35/1965 Sb., o dílech literárních, vědeckých a uměleckých (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 239/3/ - vrácený Senátem
36 - 37 (24. 3. 1998)

3. Návrh zákona, kterým se doplňuje zákon č. 87/1991 Sb., o mimosoudních rehabilitacích, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 291/4/ - vrácený Senátem
38 (24. 3. 1998)

4. Návrh na odvolání členů prezidia Fondu národního majetku České republiky
39 (24. 3. 1998)

5. Zpráva ministryně zdravotnictví o stavu transformace zdravotnictví
40 - 48 (25. 3. 1998)

6. Návrh poslanců Václava Exnera a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 305/ - prvé čtení
49 - 50 (25. 3. 1998)

7. Vládní návrh zákona o soudních znalcích a soudních tlumočnících a o změně a doplnění některých zákonů /sněmovní tisk 346/ - prvé čtení
51 - 52 (25. 3. 1998)

8. Návrh poslanců Karla Machovce a Františka Brožíka na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 42/1992 Sb., o úpravě majetkových vztahů a vypořádání majetkových nároků v družstvech, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 347/ - prvé čtení
53 - 55 (25. 3. 1998)

10. Návrh poslanců Zuzky Rujbrové, Jany Gavlasové a Jaroslava Zvěřiny na vydání zákona o registrovaném partnerství osob téhož pohlaví /sněmovní tisk 359/ - prvé čtení
158 - 161 (2. 4. 1998)

11. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 71/1994 Sb., o prodeji a vývozu předmětů kulturní hodnoty /sněmovní tisk 380/ - prvé čtení
57 - 59 (25. 3. 1998)

12. Vládní návrh zákona o spolupráci s mezinárodním tribunálem a o změně a doplnění trestního řádu /sněmovní tisk 385/ - prvé čtení
56 (25. 3. 1998)

13. Návrh poslanců Jana Bláhy a dalších na vydání zákona o nájmu bytů /sněmovní tisk 294/ - prvé čtení
60 - 61 (25. 3. 1998)

14. Návrh poslanců Petra Hulinského, Tomáše Kladívka a dalších na vydání zákona o výkonu trestu odnětí svobody /sněmovní tisk 408/ - prvé čtení
62, 70 - 73 (25. 3. 1998)

16. Návrh poslanců Jiřího Nováka a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 372/ - prvé čtení
63 - 69 (25. 3. 1998)

17. Návrh poslance Oldřicha Kužílka na vydání zákona o svobodě informací a o změně a doplnění zákona České národní rady č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákona České národní rady č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 377/ - prvé čtení
74 - 79 (25. 3. 1998)

18. Návrh poslance Roberta Koláře na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 373/ - prvé čtení
80 - 84 (25. 3. 1998)

19. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 152/1994 Sb., o volbách do zastupitelstev v obcích a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 383/ - prvé čtení
124 - 126 (31. 3. 1998)

20. Návrh poslankyň Drahoslavy Bartoškové, Hany Marvanové a Anny Röschové na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 421/ - prvé čtení
130 (1. 4. 1998)

21. Návrh poslanců Václava Krásy a Jana Třebického na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 403/ - prvé čtení
178 - 180 (2. 4. 1998)

22. Návrh poslanců Josefa Janečka a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 406/ - prvé čtení
181 - 182 (2. 4. 1998)

23. Návrh poslanců Karla Machovce a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 42/1992 Sb., o úpravě majetkových vztahů a vypořádání majetkových nároků v družstvech, ve znění pozdějších předpisů, a zákon České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 214/ - druhé čtení
183 (2. 4. 1998)

24. Návrh poslanců Jaroslava Bašty a dalších na vydání zákona o právu na informace o životním prostředí /sněmovní tisk 243/ - druhé čtení
372 (15. 4. 1998)

26. Vládní návrh zákona, kterým se doplňuje zákon České národní rady č. 500/1990 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů vlastnictví státu k některým věcem na jiné právnické nebo fyzické osoby, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 260/ - druhé čtení
374 (15. 4. 1998)

27. Návrh poslanců Zuzky Rujbrové a Petra Šimůnka na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 268/ - druhé čtení
373 (15. 4. 1998)

28. Návrh poslankyně Michaely Šojdrové a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění zákona č. 70/1994 Sb. /sněmovní tisk 286/ - druhé čtení
94 - 95 (26. 3. 1998)

31. Návrh poslanců Eduarda Zemana a dalších na vydání zákona o vysokých školách /sněmovní tisk 189/ - druhé čtení
112 - 116 (31. 3. 1998)

33. Vládní návrh ústavního zákona o bezpečnosti České republiky /sněmovní tisk 282/ - druhé čtení
133 - 137 (1. 4. 1998)

34. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů a zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 315/ - druhé čtení
131 (1. 4. 1998)

36. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku České republiky, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 293/ - druhé čtení
375, 382 - 386 (15. 4. 1998)

39. Návrh rozpočtu Úřadu pro dohled nad družstevními záložnami na rok 1998 včetně stanovení výše poplatku družstevních záložen za rok 1998 /sněmovní tisk 318/
376 - 377 (15. 4. 1998)

40. Roční účetní závěrka a výroční zpráva Fondu národního majetku České republiky za rok 1996 /sněmovní tisk 336/
486 - 497 (17. 4. 1998)

41. Koncepce proexportní politiky vlády České republiky /sněmovní tisk 348/
97 - 111 (27. 3. 1998)

42. Zdravotně pojistný plán Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky na rok 1998 /sněmovní tisk 340/
378 - 380 (15. 4. 1998)

43. Zpráva o měnovém vývoji v České republice za 1. pololetí 1997 /sněmovní tisk 355/
387 - 389 (16. 4. 1998)

44. Návrh Statutu stálé komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu použití operativní techniky Policie České republiky
390 - 393, 397 - 400 (16. 4. 1998)

45. Návrh organizačního výboru na usnesení Poslanecké sněmovny ke způsobu poskytování informací veřejnosti z jednání orgánů Poslanecké sněmovny
394 (16. 4. 1998)

46. Výroční zpráva Rady České televize o činnosti České televize v roce 1996 /sněmovní tisk 343/
395 (16. 4. 1998)

48. Informace Stálé komise Poslanecké sněmovny pro sdělovací prostředky o postupu udělení licence CET-21 a provozování televizního vysílání na základě této licence
401 (16. 4. 1998)

49. Návrh poslanců Karla Machovce a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 42/1992 Sb., o úpravě majetkových vztahů a vypořádání majetkových nároků v družstvech, ve znění pozdějších předpisů, a zákon České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 214/ - třetí čtení
411 - 417 (16. 4. 1998)

50. Návrh poslanců Jaroslava Bašty a dalších na vydání zákona o právu na informace o životním prostředí /sněmovní tisk 243/ - třetí čtení
422 - 441 (17. 4. 1998)

51. Návrh poslanců Oldřicha Kužílka a Hany Marvanové na vydání zákona, kterým se mění zákon České národní rady č. 102/1992 Sb., kterým se upravují některé otázky související s vydáním zákona č. 509/1991 Sb., kterým se mění, doplňuje a upravuje občanský zákoník /sněmovní tisk 257/ - třetí čtení
418 - 419 (16. 4. 1998)

54. Návrh poslankyně Michaely Šojdrové a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění zákona č. 70/1994 Sb. /sněmovní tisk 286/ - třetí čtení
228 - 229 (2. 4. 1998)

55. Návrh poslanců Jiřího Hofmana a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění zákona č. 70/1994 Sb. /sněmovní tisk 300/ - třetí čtení
184 - 227 (2. 4. 1998)

57. Návrh poslanců Eduarda Zemana a dalších na vydání zákona o vysokých školách /sněmovní tisk 189/ - třetí čtení
296 - 350 (3. 4. 1998)

58. Vládní návrh zákona o vysokých školách a o změně a doplnění zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (zákon o vysokých školách) /sněmovní tisk 329/ - třetí čtení
277 - 295 (3. 4. 1998)

59. Vládní návrh ústavního zákona o bezpečnosti České republiky /sněmovní tisk 282/ - třetí čtení
236 - 275 (3. 4. 1998)

60. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů a zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 315/ - třetí čtení
352 - 353, 355 - 368 (3. 4. 1998)

61. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 119/1992 Sb., o cestovních náhradách, ve znění zákona č. 44/1994 Sb. /sněmovní tisk 320/ - třetí čtení
442 - 476 (17. 4. 1998)

63. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 248/1992 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 331/ - třetí čtení
502 - 527 (17. 4. 1998)

64. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Dohoda mezi vládou České republiky a Evropskou kosmickou agenturou o spolupráci ve výzkumu a využívání kosmického prostoru pro mírové účely /sněmovní tisk 228/ - druhé čtení
402 - 403 (16. 4. 1998)

65. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Státu Izrael o vzájemné podpoře a ochraně investic, podepsaná v Jeruzalémě dne 23. září 1997 /sněmovní tisk 303/ - druhé čtení
404 (16. 4. 1998)

66. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu nové znění Protokolu II a Protokolu IV Úmluvy o zákazu nebo omezení použití některých konvenčních zbraní, které mohou způsobovat nadměrné utrpení nebo mít nerozlišující účinky /sněmovní tisk 309/ - druhé čtení
405 (16. 4. 1998)

67. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Úmluva o zrušení požadavku ověřování cizích veřejných listin, sjednaná v Haagu dne 5. října 1961 /sněmovní tisk 310/ - druhé čtení
406 (16. 4. 1998)

68. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Státu Izrael o vzájemné pomoci v celních otázkách, podepsaná v Jeruzalémě dne 2. září 1997 /sněmovní tisk 324/ - druhé čtení
407 (16. 4. 1998)

69. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Rámcová dohoda o finanční spolupráci mezi Českou republikou a Nordic Investment Bank, podepsaná v Praze dne 30. října 1997 /sněmovní tisk 335/ - druhé čtení
408 (16. 4. 1998)

70. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva mezi vládou České republiky a vládou Singapurské republiky o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu, podepsaná v Singapuru dne 21. listopadu 1997 /sněmovní tisk 386/ - prvé čtení
138 (1. 4. 1998)

71. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Rámcová dohoda mezi Českou republikou a Evropskou investiční bankou upravující činnost Evropské investiční banky v České republice, podepsaná dne 2. prosince 1997 v Praze /sněmovní tisk 394/ - prvé čtení
139 - 144 (1. 4. 1998)

72. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Evropská úmluva o zrušení ověřování listin vyhotovených diplomatickými zástupci nebo konzulárními úředníky, přijatá Radou Evropy dne 7. června 1968 v Londýně /sněmovní tisk 397/ - prvé čtení
145 - 147 (1. 4. 1998)

73. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Úmluva o mezinárodním uznávání práv k letadlům, podepsaná v Ženevě dne 19. června 1948 /sněmovní tisk 402/ - prvé čtení
148 - 151 (1. 4. 1998)

74. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu návrh na ukončení platnosti některých dvoustranných smluv uzavřených Československou socialistickou republikou /sněmovní tisk 415/ - prvé čtení
152 - 154 (1. 4. 1998)

75. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Dohoda mezi vládou České republiky a federální vládou Svazové republiky Jugoslávie o vzájemné podpoře a ochraně investic, podepsaná dne 13. října 1997 v Bělehradě /sněmovní tisk 422/ - prvé čtení
155 - 157 (1. 4. 1998)

76. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu návrh na vyslání polní nemocnice Armády České republiky na podporu mezinárodních sil při případné donucovací akci proti Irácké republice /sněmovní tisk 418/
420 (17. 4. 1998)

78. Návrh na volbu členů Vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny pro objasnění vztahů organizovaného zločinu a státní správy v tzv. olomoucké kauze
163 - 176 (2. 4. 1998)

79. Návrh na změny ve složení orgánů Poslanecké sněmovny
479 - 485 (17. 4. 1998)

81. Návrh usnesení Poslanecké sněmovny ke kontrole výročních finančních zpráv politických stran a politických hnutí za rok 1997
410 (16. 4. 1998)

101. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 200/5/ - vrácený Senátem
230 - 231 (3. 4. 1998)

102. Návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 94/1963 Sb., o rodině, ve znění pozdějších předpisů, a o změně a doplnění dalších zákonů /sněmovní tisk 128/7/ - vrácený Senátem
232 - 234 (3. 4. 1998)

103. Návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění zákona č. 148/1996 Sb., a doplňují některé další zákony /sněmovní tisk 288/4/ - vrácený Senátem
235 (3. 4. 1998)

105. Odpovědi členů vlády na písemné interpelace poslanců
85 - 93 (26. 3. 1998)

106. Návrh na volbu členů vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny pro objasnění vztahů organizovaného zločinu a státní správy v tzv. olomoucké kauze
500 (17. 4. 1998)


ISP (příhlásit)