Hlasování poslance
JUDr. Jiří Novák
2. schůze

Procedurální hlasování
1 - 5, 28, 35, 37 (2. 7. 1996)

1. Návrh na zasedací pořádek v jednacím sále Poslanecké sněmovny
6, 36 (2. 7. 1996)

2. Návrh volební komise Poslanecké sněmovny na ustavení výborů Poslanecké sněmovny
7 - 18 (2. 7. 1996)

3. Návrh usnesení Poslanecké sněmovny o postavení a způsobu volby stálých delegací Poslanecké sněmovny do meziparlamentních organizací podle § 1 odst. 2 zákona č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny
19 - 20 (2. 7. 1996)

4. Návrh na zřízení a počty stálých delegací Poslanecké sněmovny do meziparlamentních organizací
21 - 27 (2. 7. 1996)

5. Návrh na zřízení stálých komisí Poslanecké sněmovny, stanovení počtu členů a způsobu jejich ustavení nebo volby (§ 115 odst.3) /- pro práci Kanceláře Poslanecké sněmovny, - pro bankovnictví, - pro sdělovací prostředky/
29 - 34 (2. 7. 1996)

7. Informace předsedy Poslanecké sněmovny o svolání ustavujících schůzí výborů Poslanecké sněmovny a pověření poslanců řízením těchto schůzí
38 - 50 (4. 7. 1996)

8. Návrh předsedy Poslanecké sněmovny na potvrzení předsedů výborů Poslanecké sněmovny
51 - 90 (4. 7. 1996)

9. Návrh volební komise Poslanecké sněmovny na volbu členů stálých delegací do meziparlamentních organizací
91 - 93 (4. 7. 1996)


ISP (příhlásit)