Hlasování poslance
JUDr. Jiří Novák
13. schůze, 2. 9. 1997

Procedurální hlasování
1 - 37 (2. 9. 1997)

2. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 219/ - druhé čtení
38 (2. 9. 1997)

Procedurální hlasování
39 (2. 9. 1997)

4. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, a zákon České národní rady č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 224/ - druhé čtení
40 (2. 9. 1997)


ISP (příhlásit)